Hyppää sisältöön
Uutiset ja tiedotteet

EU:n sisäasioiden rahastojen kevään 2023 haut käynnistyivät

Julkaisuajankohta 2.5.2023 8.38
Tiedote

Sisäministeriö on käynnistänyt turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) sekä sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) kevään haut 2.5.2023. Avustusta on haettavana yhteensä noin 14,5 miljoonaa euroa. Haut päättyvät 31.5.2023.

AMIF-rahastosta haettavissa noin 8,8 miljoonaa euroa

AMIF-rahastosta on haettavissa avustusta yhteensä noin 8,8 miljoonaa euroa. Haussa ovat avoinna rahaston erityistavoitteet 1, 2 ja 3, jotka koskevat Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän kehittämistä, laillisen muuttoliikkeen sujuvuuden sekä kolmansien maiden kansalaisten kotoutumisen ja osallisuuden edistämistä sekä laittoman muuttoliikkeen torjumista ja toimivien paluujärjestelmien kehittämistä.

Erityistavoitteita edistäviä toimia on haussa laajasti avoinna. Listaus haussa avoinna olevista toimista löytyy hakuilmoituksesta ja toimien tarkemmat kuvaukset sekä tavoiteltavat tulokset löytyvät rahaston toimeenpanosuunnitelmasta.

AMIF-rahaston avulla edistetään muuttoliikeasioiden tehokasta hallintaa kehittämällä ja vahvistamalla turvapaikka- ja maahanmuuttoasioihin liittyviä yhteisiä menettelyitä.

Hakuilmoitus AMIF-rahaston haku kevät 2023

AMIF-rahaston toimeenpanosuunnitelma vuosille 2023-2024 (linkki vie aineistopankkiin)

ISF-rahastosta haettavissa noin 5,7 miljoonaa euroa

ISF-rahaston haussa on haettavissa avustusta noin 5,7 miljoonaa euroa rahaston erityistavoitteen 3 mukaisiin hankkeisiin. Kyseinen tavoite koskee kansallisten valmiuksien vahvistamista rikollisuuden ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Tukea voi hakea esimerkiksi kaluston, välineistön, varusteiden ja muun turvallisuusinfrastruktuurin hankintaan. 

Operatiivista tukea on haettavana 690 000 euroa, jota poliisi voi hakea rajat ylittävän vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden ennalta estämiseen, paljastamiseen ja tutkimisessa tarvittavien teknisten välineiden, kaluston ja varusteiden ylläpitoon sekä henkilöstömenoihin.  

ISF-rahaston avulla edistetään turvallisuuden korkean tason varmistamista unionissa, erityisesti ehkäisemällä ja torjumalla terrorismia ja radikalisoitumista, vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta ja kyberrikollisuutta, auttamalla ja suojelemalla rikosten uhreja sekä valmistautumalla turvallisuuteen liittyviin vaaratilanteisiin, riskeihin ja kriiseihin, suojautumalla niiltä ja hallinnoimalla niitä tehokkaasti. 

Hakuilmoitus ISF-rahaston haku kevät 2023

ISF-rahaston toimeenpanosuunnitelma vuosille 2023-2024 rahastojen verkkosivuilla (linkki vie aineistopankkiin)

Avustusta haetaan uudessa EUSA2-järjestelmässä

Avustusta haetaan EUSA2-järjestelmässä, joka on EU:n sisäasioiden rahastojen asiointi- ja käsittelyjärjestelmä ohjelmakaudella 2021-2027.

Lisätietoja EUSA2-järjestelmästä

Hauissa rahoitetut hankkeet ja operatiivinen toiminta tulee käynnistää viimeistään 1.1.2024.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Kristiina Mauriala, p. 0295 488 275, [email protected] (AMIF)

erityisasiantuntija Virpi Karjalainen, p. 0295 488 392, [email protected] (ISF) 5.5. saakka

asiantuntija Noora Vahervaara, p. 0295 488 265, [email protected] (ISF) 8.5. alkaen