Ansökningar

På denna sidan hittar du information om ansökningar. Fondernas förvaltningsmyndighet, inrikesministeriet, ordnar ansökningar huvudsakligen två gånger per år. Ansökningarna ordnas på våren och hösten.