Information om fonder

På dessa sidor hittar du information om EU:s fonder inom området för inrikes frågor, fondernas övervakningskommittéer, ansökningar som Europeiska kommissionen ordnar och programperioden 2014–2020.