Övervakningskommittén för ISF-fonden

Övervakningskommittén för fonden för inre säkerhet består av följande aktörer: 

 • Ålands landskapsregering 
 • Inrikesministeriet, polisavdelningen 
 • Inrikesministeriet, räddningsavdelningen 
 • Inrikesministeriet, gränsbevakningsavdelningen 
 • Inrikesministeriet, migrationsavdelningen  
 • Inrikesministeriet, enheten för nationell säkerhet 
 • Finansministeriet, budgetavdelningen  
 • Finansministeriet, skatteavdelningen, tullenheten 
 • Justitieministeriet  
 • Polisstyrelsen  
 • Skyddspolisen  
 • Migrationsverket 
 • Gränsbevakningsväsendet  
 • Tullen 
 • räddningsverken (1 representant) 
 • Cybersäkerhetscentret  
 • Finlands Kommunförbund rf 
 • Brottsofferjouren 
 • Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland 
 • Laajan turvallisuuden verkosto (Wider Security Network, WISE) 
 • Människorättscentret

Dokument och medlemmar

Möten och mötesmaterial

Mötet för övervakningskommittén för ISF fonden 28.3.2023

Mötet för övervakningskommittén för ISF fonden 12.2.2022

Mötet för övervakningskommittén för ISF fonden 19.9.2022

Mötet för övervakningskommittén för ISF fonden 12.4.2022