Övervakningskommittén för ISF-fonden

Övervakningskommittén för fonden för inre säkerhet består av följande aktörer: 

 • Ålands landskapsregering 
 • Inrikesministeriet, polisavdelningen 
 • Inrikesministeriet, räddningsavdelningen 
 • Inrikesministeriet, gränsbevakningsavdelningen 
 • Inrikesministeriet, migrationsavdelningen  
 • Inrikesministeriet, enheten för nationell säkerhet 
 • Finansministeriet, budgetavdelningen  
 • Finansministeriet, skatteavdelningen, tullenheten 
 • Justitieministeriet  
 • Polisstyrelsen  
 • Skyddspolisen  
 • Migrationsverket 
 • Gränsbevakningsväsendet  
 • Tullen 
 • räddningsverken (1 representant) 
 • Cybersäkerhetscentret  
 • Finlands Kommunförbund rf 
 • Brottsofferjouren 
 • Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland 
 • Laajan turvallisuuden verkosto (WISE) 
 • Människorättscentret (ständig medlem)

Dokument och medlemmar

Möten och mötesmaterial

Skriftligt förfarande av ISF övervakningskommittén 20.-29.2.2024

Skriftligt förfarande av ISF övervakningskommittén 14.-22.12.2023

Mötet för övervakningskommittén för ISF fonden 12.10.2023

Mötet för övervakningskommittén för ISF fonden 28.3.2023

Mötet för övervakningskommittén för ISF fonden 12.2.2022

Mötet för övervakningskommittén för ISF fonden 19.9.2022

Mötet för övervakningskommittén för ISF fonden 12.4.2022