Övervakningskommittén för ISF-fonden

Övervakningskommittén för fonden för inre säkerhet består av följande aktörer: 

 • Ålands landskapsregering 
 • Inrikesministeriet, polisavdelningen 
 • Inrikesministeriet, räddningsavdelningen 
 • Inrikesministeriet, gränsbevakningsavdelningen 
 • Inrikesministeriet, migrationsavdelningen  
 • Inrikesministeriet, enheten för nationell säkerhet 
 • Finansministeriet, budgetavdelningen  
 • Finansministeriet, skatteavdelningen, tullenheten 
 • Justitieministeriet  
 • Polisstyrelsen  
 • Skyddspolisen  
 • Migrationsverket 
 • Gränsbevakningsväsendet  
 • Tullen 
 • räddningsverken (1 representant) 
 • Cybersäkerhetscentret  
 • Finlands Kommunförbund rf 
 • Brottsofferjouren 
 • Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland 
 • Laajan turvallisuuden verkosto (Wider Security Network, WISE) 
 • Människorättscentret

Dokument och medlemmar

Möten och mötesmaterial

Mötet för övervakningskommittén för ISF fonden 12.4.2022

Mötet för övervakningskommittén för ISF fonden 19.9.2022