Till den som ansöker om understöd 

På dessa sidor hittar du information om ansökningar och frågor angående ansökan om understöd samt om handläggning av ansökningar. Du kan också hitta information i handboken för sökande som finns i materialbanken.