List av inkomna ansökningar i fonden för inre säkerhet (ISF) ansökan hösten 2023.

Ansökningar i ISF-fondens ansökan hösten 2023
Ansökans nummer Sort the table ascending by the column Särskilt mål Sort the table ascending by the column Organisation Sort the table ascending by the column Projekts namn (på finska) Sort the table ascending by the column Totala kostnader för projekt (euro) Sort the table ascending by the column Ansökt EU-finansiering (euro) Sort the table ascending by the column
ISF23-1766 2 Gränsöverskridande samarbete Sähköinen matkustajailmoitus (MILMO) Polisstyrelsen 486011.54 364508.65
ISF23-1688 3 Stärka förmågan att bekämpa och förebygga brottslighet Aggredi Exit Helsingforsmission rf 419687.43 377718.68
ISF23-1704 3 Stärka förmågan att bekämpa och förebygga brottslighet Viranomaisyhteistyön ja osaamisen kehittäminen vaativissa CBRNE-tilanteissa (MoVi CBRNE) Turku University of Applied Sciences 228887.14 171665.35
ISF23-1727 3 Stärka förmågan att bekämpa och förebygga brottslighet Pelipoliisitoiminnan osaamisen ja rakenteiden kehittäminen PELIPOLIISI Polisstyrelsen 762488.38 686239.54
ISF23-1728 3 Stärka förmågan att bekämpa och förebygga brottslighet Tietojohtoisen päätöksenteon koulutuskokonaisuuden kehittäminen Polisstyrelsen 274186.92 246768.22
ISF23-1731 3 Stärka förmågan att bekämpa och förebygga brottslighet TURTAKE - Tullin rikostorjunnan analyysikyvyyksien kehittäminen Tull 1981620 1486215
ISF23-1734 3 Stärka förmågan att bekämpa och förebygga brottslighet RadicalWeb2024 - Väkivaltaisen radikalisoitumisen tunnistaminen ja siihen puuttuminen Rädda Barnen rf 471022.86 423920.57
ISF23-1757 3 Stärka förmågan att bekämpa och förebygga brottslighet EHT- ja HTT-toimintojen järjestelmäkehitys (EHJÄ) Polisstyrelsen 938243.11 703682.33
ISF23-1759 3 Stärka förmågan att bekämpa och förebygga brottslighet Hakku-hankintahanke Polisstyrelsen 2008662.2 1807795.98
ISF23-1761 3 Stärka förmågan att bekämpa och förebygga brottslighet Tehoa korruption torjuntaan Justitieministeriet 248802.44 186601.83
ISF23-1763 3 Stärka förmågan att bekämpa och förebygga brottslighet Hakku-kehittämishanke Polisstyrelsen 879204.13 791283.71
ISF23-1765 3 Stärka förmågan att bekämpa och förebygga brottslighet Dialogi Finlands Flyktingshjälp r 504574.14 378430.6
ISF23-1775 3 Stärka förmågan att bekämpa och förebygga brottslighet VL2025 ballistinen suojaus Gränsbevakningsväsendet 1757400 1318050
ISF23-1782 3 Stärka förmågan att bekämpa och förebygga brottslighet Kuntien ja hyvinvointialueiden turvallisuus- ja rikoksentorjuntakoulutus (TURRI) Justitieministeriet 118612.01 88959
ISF23-1784 3 Stärka förmågan att bekämpa och förebygga brottslighet CBRNE Helsinki Helsingfors stad 598930 539037
ISF23-1787 3 Stärka förmågan att bekämpa och förebygga brottslighet V-ERTI 2025 Ensihoitopalvelun erityistilannevalmiuden parantaminen V-S hyvinvointialueella Egentliga Finlands välfärdsområde 297950 223462.5
ISF23-1791 3 Stärka förmågan att bekämpa och förebygga brottslighet Vankeusaikaisen rikostorjunnan kehittämishanke Jyri & Laura Paasonen Oy 180188 135141