På denna sida hittar du en förteckning över de ansökningar som inkommit till Fonden för inre säkerhet (ISF) för ansökningsomgången våren 2024.

Ansökans nummer Sort the table ascending by the column Särskilt mål Sort the table ascending by the column Organisation Sort the table ascending by the column Projektets namn Sort the table ascending by the column Totala kostnader för projektet (euro) Sort the table ascending by the column Ansökt EU-finansiering (euro) Sort the table ascending by the column
ISF24-1875 3 Kapacitetsuppbyggnad för att förebygga och bekämpa brottslighet Social- och hälsovårdsministeriet Modell för samarbete mellan flera myndigheter för bekämpning av arbetsrelaterat utnyttjande och människohandel 1570588,8 1413529,92
ISF24-1862 3 Kapacitetsuppbyggnad för att förebygga och bekämpa brottslighet Ålands Landskapsregering / Ålands polismyndighet Ökning av specialgruppens fordonskapacitet 325119 292607,1
ISF24-1857 3 Kapacitetsuppbyggnad för att förebygga och bekämpa brottslighet Substance abuse and mental health association SAMHA rf. "Turvalliset Polut - Monikulttuurinen yhteisövoima" 607180 607180
ISF24-1856 3 Kapacitetsuppbyggnad för att förebygga och bekämpa brottslighet NTM-centralernas samt AN-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret) VEP - Bereda Södra Österbotten: en trygg framtid för näringslivet 324718,8 292246,92
ISF24-1854 3 Kapacitetsuppbyggnad för att förebygga och bekämpa brottslighet Polisstyrelsen Gata-Exit 622492,08 466869,06
ISF24-1846 3 Kapacitetsuppbyggnad för att förebygga och bekämpa brottslighet Östra Nylands välfärdsområde Förbättring av ruinundervattningens prestationsförmåga i Nyland 2244220 2019798
ISF24-1833 3 Kapacitetsuppbyggnad för att förebygga och bekämpa brottslighet Polisstyrelsen VIKLO 1093273,44 983946,09
ISF24-1823 3 Kapacitetsuppbyggnad för att förebygga och bekämpa brottslighet Helsingfors stad Helsinki evacuation and rescue team 328755 295879,5
ISF24-1814 3 Kapacitetsuppbyggnad för att förebygga och bekämpa brottslighet Stiftelsen Diakonissanstalten i Helsingfors Vägen hem 740351,64 666316,47