Hoppa till innehåll

EU:s fonder för inrikes frågor 2021-2027

Välkommen till webbplatsen för EU:s fonder för inrikes frågor under programperioden 2021-2027!

Läs mer om fonderna

Aktuellt

13.11.2023
Nyhet

Totalt cirka 52 miljoner euro ansöks ur EU:s fonder för inrikes frågor

Ansökningstiden för finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI), asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och fonden för inre säkerhet (ISF) gick ut den 31 oktober 2023. Totalt fanns det cirka 49 miljoner euro att söka i understöd. Inom tidsfristen tog man emot totalt 54 ansökningar och de riktas på ett omfattande plan till AMIF-, ISF- och BMVI-fondernas programåtgärder.

Sant eller falskt?

Ur EU:s fonder för inrikes frågor kan beviljas cirka 180 miljoner euro för olika projekt och verksamheter med teman gällande invandring och inre säkerhet under Finlands programperiod 2021–2027.