Hoppa till innehåll

EU:s fonder för inrikes frågor 2021-2027

Välkommen till webbplatsen för EU:s fonder för inrikes frågor under programperioden 2021-2027!

Läs mer om fonderna

Aktuellt

23.1.2023
Nyhet

Cirka 67 miljoner euro i understöd söks ur EU:s fonder för inrikes frågor

De första ansökningsomgångarna för EU:s fonder för inrikes frågor 2021–2027 avslutades den 1 november 2022. Totalt cirka 67 miljoner euro i understöd söks ur Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), instrumentet för ekonomiskt understöd för gränsförvaltning och visering (BMVI) och fonden för inre säkerhet (ISF). Inrikesministeriet, förvaltningsmyndighet för fonderna, tog emot sammanlagt 58 ansökningar.

Sant eller falskt?

Ur EU:s fonder för inrikes frågor kan beviljas cirka 180 miljoner euro för olika projekt och verksamheter med teman gällande invandring och inre säkerhet under Finlands programperiod 2021–2027.