Hoppa till innehåll

EU:s fonder för inrikes frågor 2021-2027

Välkommen till webbplatsen för EU:s fonder för inrikes frågor under programperioden 2021-2027!

Läs mer om fonderna

Aktuellt

3.10.2022
Pressmeddelande

Utlysningarna av finansiering ur EU:s fonder för inrikes frågor hösten 2022 inleddes

Inrikesministeriet inledde höstens ansökningsomgångar för finansiering ur EU:s fonder för inrikes frågor (EUSA-fonderna) den 3 oktober 2022. Sammanlagt cirka 86,7 miljoner euro kan sökas ur asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), fonden för inre säkerhet (ISF) och finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI). Utlysningen pågår till den 1 november 2022.

Sant eller falskt?

Ur EU:s fonder för inrikes frågor kan beviljas cirka 180 miljoner euro för olika projekt och verksamheter med teman gällande invandring och inre säkerhet under Finlands programperiod 2021–2027.