Hoppa till innehåll

EU:s fonder för inrikes frågor 2021-2027

Välkommen till webbplatsen för EU:s fonder för inrikes frågor under programperioden 2021-2027!

Läs mer om fonderna

Aktuellt

10.4.2024
Nyhet

Efterfrågan på EU-finansiering – 28 ansökningar om understöd lämnades in våren 2024

Inrikesministeriet tog emot 18 ansökningar för asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), nio ansökningar från fonden för inre säkerhet (ISF) och en ansökan för instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik (BMVI).

Sant eller falskt?

Ur EU:s fonder för inrikes frågor kan beviljas cirka 180 miljoner euro för olika projekt och verksamheter med teman gällande invandring och inre säkerhet under Finlands programperiod 2021–2027.