Evenemang och utbildningar

På denna sida hittar du information om EUSA-fondernas evenemang och utbildningar på svenska. Evenemangen på finska finns på den finskspråkiga sidan.

Hur utarbetade jag kostnadskalkylen för projektet - del 1: stödberättigande kostnader och kostnadsmodeller (på finska)

Starttid: 03.10.2023 10.00
Utbildning

I utbildningen får du en helhetsbild av vilka kostnader som är stödberättigande, hurdana olika kostnadsmodeller som kan väljas, hur olika kostnadsslag budgeteras och vilka slags projekt de olika kostnadsmodellerna lämpar sig för.

Hur utarbetade jag kostnadskalkylen för projektet - del 2: projektets lönekostnader (på finska)

Starttid: 05.10.2023 10.00
Utbildning

I utbildningen får du anvisningar om hur lönekostnaderna för projektet budgeteras som enhetskostnader.

Ifyllande av ansökan I EUSA2-systemet (på finska)

Starttid: 10.10.2023 10.00
Utbildning

I utbildningen berättas vad som ska beaktas innan ansökan fylls i, hur ansökan fylls i och hur ansökan sänds in I EUSA2-systemet.

Infostund för dem som bereder en ansökan (på svenska)

Starttid: 13.10.2023 10
Utbildning

I evenemanget går man igenom de olika skedena i ansökningsprocessen, t.ex. hurdan är en bra projektansökan, hur ska ansökan fyllas i och sändas i EUSA2-systemet, vilken är den rätta kostnadsmodellen och så vidare.

Frågestund I (på finska)

Starttid: 24.10.2023 10.00
Frågestund

Lämnar du in en ansökan om stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik (BMVI), asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) eller Fonden för inre säkerhet (ISF) hösten 2023? Under frågestunden kan du ställa frågor till företrädare för den förvaltande myndigheten för fonderna om beredningen av ansökan och lära dig av andra sökandes frågor.

Frågestund II (på finska)

Starttid: 26.10.2023 10.00
Frågestund

Lämnar du in en ansökan om stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik (BMVI), asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) eller Fonden för inre säkerhet (ISF) hösten 2023? Under frågestunden kan du ställa frågor till företrädare för den förvaltande myndigheten för fonderna om beredningen av ansökan och lära dig av andra sökandes frågor.