Materialbank

I materialbanken hittar du material som är avsedda för den som ansöker om understöd och understödsmottagaren. I materialbanken hittar du också ansökningsmaterial.

PDF
4.10.2023
624 kt

Asyl-, migrations- och integrationsfondens (AMIF) output- och resultatindikatorer. Uppdaterad 4 oktober 2023.

PDF
23.2.2024
286 kt

AMIF urval av projekt och urvalskriterier 2024. Urvalskriterierna används vid ansökningsomgången våren 2024.

PDF
3.5.2023 (ändrad: 29.4.2024)
706 kt

AMIF-fondens program. Programmet har publicerats den 27 mars 2024.

DOCX
23.11.2022 (ändrad: 25.11.2022)
42 kt
PDF
5.7.2024
624 kt

BMVI anvisningar för indikatorer. Uppdaterad 1.7.2024.

PDF
2.7.2024
533 kt

BMVI-finansieringsinstrumentets genomförandeplan 2024–2025. Publicerat 26.2.2024.

PDF
23.2.2024
285 kt

BMVI urval av projekt och urvalskriterier 2024. Urvalskriterierna används vid ansökningsomgången våren 2024.

PDF
1.3.2024
121 kt

Utlysning av understöd ur finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI) våren 2024.

PDF
2.7.2024
768 kt

Program för finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI). Publicerat 23.10.2023.

DOCX
23.11.2022 (ändrad: 25.11.2022)
55 kt
DOCX
15.2.2024
0 kt
DOCX
23.11.2022 (ändrad: 25.11.2022)
57 kt
PDF
8.10.2022 (ändrad: 16.2.2024)
874 kt

Förvaltningshandbok är avsedd för organisationer som får understöd från AMIF-fonden, ISF-fonden eller finansieringsinstrumentet BMVI.

PDF
5.4.2023 (ändrad: 14.2.2024)
1082 kt

Genomförandeplan för AMIF-fonden 2024-2025

PDF
18.1.2024
370 kt

Fonden för inre säkerhet genomförandeplan 2024-2025

PDF
13.1.2023 (ändrad: 2.3.2023)
446 kt

Anvisning för uppgörande av ansökan och utbetalningsansökninga.

PDF
23.2.2024 (ändrad: 25.2.2024)
584 kt

Handbok för sökade för AMIF-, BMVI- och ISF-fondens utlysningarna våren 2024.

PDF
6.5.2022 (ändrad: 28.4.2023)
393 kt

Anvisningar för ISF-fondens utfalls- och resultatindikatorer

PDF
25.5.2022 (ändrad: 18.8.2023)
488 kt

ISF-fondens program

PDF
27.9.2023
97 kt

ISF urval av projekt och urvalskriterier. Uppdaterad 12.12.2022.

PDF
23.2.2024
285 kt

ISF urval av projekt och urvalskriterier 2024. Urvalskriterierna används vid ansökningsomgången våren 2024.

PDF
1.3.2024
291 kt

Utlysning av understöd ur fonden för inre säkerhet (ISF) våren 2024.

PDF
23.11.2022
71 kt
XLSX
27.10.2022 (ändrad: 26.4.2023)
346 kt

OBS! Det här formuläret är ansökningsformuläret för 2022. Understöd i ansökningsomgången för AMIF-fonden under våren 2023 ska ansökas i det nya EUSA2-systemet. Detta formulären är modellformulär och ska inte användas för ansökan av understöd.

XLSX
26.9.2022 (ändrad: 26.4.2023)
410 kt

OBS! Det här formuläret är ansökningsformuläret för 2022. Understöd i ansökningsomgången för AMIF-fonden under våren 2023 ska ansökas i det nya EUSA2-systemet. Detta formulären är modellformulär och ska inte användas för ansökan av understöd.

XLSX
26.9.2022 (ändrad: 26.4.2023)
412 kt

OBS! Det här formuläret är ansökningsformuläret för 2022. Understöd i ansökningsomgången för AMIF-fonden under våren 2023 ska ansökas i det nya EUSA2-systemet. Detta formulären är modellformulär och ska inte användas för ansökan av understöd.

XLSX
26.9.2022 (ändrad: 26.4.2023)
383 kt

OBS! Det här formuläret är ansökningsformuläret för 2022. Understöd i ansökningsomgången för AMIF-fonden under våren 2023 ska ansökas i det nya EUSA2-systemet. Detta formulären är modellformulär och ska inte användas för ansökan av understöd.

XLSX
26.9.2022 (ändrad: 26.4.2023)
325 kt

OBS! Det här formuläret är ansökningsformuläret för 2022. Understöd i ansökningsomgången för ISF-fonden under våren 2023 ska ansökas i det nya EUSA2-systemet. Detta formulären är modellformulär och ska inte användas för ansökan av understöd.

XLSX
26.9.2022 (ändrad: 26.4.2023)
410 kt

OBS! Det här formuläret är ansökningsformuläret för 2022. Understöd i ansökningsomgången för ISF-fonden under våren 2023 ska ansökas i det nya EUSA2-systemet. Detta formulären är modellformulär och ska inte användas för ansökan av understöd.

XLSX
26.9.2022 (ändrad: 26.4.2023)
295 kt

OBS! Det här formuläret är ansökningsformuläret för 2022. Understöd i ansökningsomgången för ISF-fonden under våren 2023 ska ansökas i det nya EUSA2-systemet. Detta formulären är modellformulär och ska inte användas för ansökan av understöd.

XLSX
26.9.2022 (ändrad: 26.4.2023)
412 kt

OBS! Det här formuläret är ansökningsformuläret för 2022. Understöd i ansökningsomgången för ISF-fonden under våren 2023 ska ansökas i det nya EUSA2-systemet. Detta formulären är modellformulär och ska inte användas för ansökan av understöd.

XLSX
26.9.2022 (ändrad: 26.4.2023)
334 kt

OBS! Det här formuläret är ansökningsformuläret för 2022. Understöd i ansökningsomgången för ISF-fonden under våren 2023 ska ansökas i det nya EUSA2-systemet. Detta formulären är modellformulär och ska inte användas för ansökan av understöd.

DOCX
23.11.2022 (ändrad: 25.11.2022)
119 kt
DOCX
6.5.2022 (ändrad: 29.9.2022)
47 kt

Åtagande om finansiering