Materialbank

I materialbanken hittar du material som är avsedda för den som ansöker om understöd och understödsmottagaren. I materialbanken hittar du blanb annat ansökningsblanketter och annat ansökningsmaterial.

PDF
3.10.2022 (ändrad: 5.10.2022)
107 kt

AMIF ansökningsanmälan 2/2022

PDF
29.9.2022 (ändrad: 4.11.2022)
660 kt

AMIF-fondens genomförandeplan 2022-2023

XLSX
27.10.2022
346 kt

Ansökningsformulär AMIF Projektunderstöd kostnadsmodellen med 40 procent

PDF
6.5.2022 (ändrad: 29.9.2022)
91 kt

AMIF urval av projekt och urvalskriterier

PDF
25.5.2022 (ändrad: 21.10.2022)
766 kt

AMIF-fondens program (utkast)

XLSX
26.9.2022
319 kt

Ansökningsformulär AMIF Operativt stöd

XLSX
26.9.2022
410 kt

Ansökningsformulär AMIF Projektunderstöd engångsersättning

XLSX
26.9.2022
412 kt

Ansökningsformulär AMIF Projektunderstöd kostnadsmodellen med 7 procent

XLSX
26.9.2022
382 kt

Ansökningsformulär AMIF Projektunderstöd upphandlingar 1 procents kostnadsmodell

XLSX
26.9.2022
327 kt

Ansökningsformulär BMVI operativt stöd

XLSX
26.9.2022 (ändrad: 3.10.2022)
402 kt

Ansökningsformulär BMVI Projektunderstöd engånsersättning

XLSX
26.9.2022
334 kt

Ansökningsformulär BMVI Projektunderstöd kostnadsmodellen med 1 procent

XLSX
26.9.2022
344 kt

Ansökningsformulär BMVI Projektunderstöd kostnadsmodellen med 7 procent

XLSX
26.9.2022
325 kt

Ansökningsformulär ISF Operativt stöd

XLSX
26.9.2022 (ändrad: 3.10.2022)
411 kt

Ansökningsformulär ISF Projektunderstöd engånsersättning

XLSX
26.9.2022
282 kt

Ansökningsformulär ISF Projektunderstöd kostnadsmodellen med 40 procent

XLSX
26.9.2022
346 kt

Ansökningsformulär ISF Projektunderstöd kostnadsmodellen med 7 procent

XLSX
26.9.2022
375 kt

Ansökningsformulär ISF Projektunderstöd upphandlingar 1 procents kostnadsmodell

PDF
30.9.2022
393 kt

Anvisningar för AMIF-fondens indikatorer (uppdatering 29.9.2022)

DOCX
23.11.2022 (ändrad: 25.11.2022)
42 kt
PDF
3.10.2022 (ändrad: 5.10.2022)
106 kt

BMVI ansökningsanmälan 2/2022

PDF
29.9.2022 (ändrad: 5.10.2022)
384 kt

BMVI-finansieringinstrumentets genomförandeplan 2022-2023

XLSX
27.10.2022
295 kt

Ansökningsformulär BMVI Projektunderstöd kostnadsmodellen med 40 procent

PDF
6.5.2022 (ändrad: 5.10.2022)
92 kt

BMVI urval av projekt och urvalskriterier

DOCX
25.11.2022
78 kt
DOCX
23.11.2022 (ändrad: 25.11.2022)
55 kt
DOCX
23.11.2022 (ändrad: 25.11.2022)
41 kt
DOCX
23.11.2022 (ändrad: 25.11.2022)
57 kt
PDF
8.10.2022
643 kt

Förvaltningshandbok är avsedd för organisationer som får understöd från AMIF-fonden, ISF-fonden eller finansieringsinstrumentet BMVI.

PDF
6.5.2022 (ändrad: 5.10.2022)
419 kt

Handbok för sökande är avsedd för aktörer som ansöker eller planerar att ansöka om finansiering från AMIF-, ISF- eller BMVI-fonden.

PDF
3.10.2022 (ändrad: 5.10.2022)
101 kt

ISF ansökningsanmälan 2/2022

PDF
6.5.2022 (ändrad: 5.10.2022)
399 kt

ISF-fondens anvisningar för indikatorer

PDF
25.5.2022 (ändrad: 5.10.2022)
950 kt

ISF-fondens program (utkast)

PDF
29.9.2022 (ändrad: 5.10.2022)
393 kt

ISF-fondens genomförandeplan 2022-2023

PDF
6.5.2022 (ändrad: 5.10.2022)
91 kt

ISF-fondens urval av projekt och urvalskriterier

PDF
23.11.2022
71 kt
DOCX
23.11.2022 (ändrad: 25.11.2022)
119 kt
DOCX
6.5.2022 (ändrad: 29.9.2022)
47 kt

Åtagande om finansiering