Materialbank

I materialbanken hittar du material som är avsedda för den som ansöker om understöd och understödsmottagaren. I materialbanken hittar du också ansökningsmaterial.

PDF
4.10.2023
624 kt

Asyl-, migrations- och integrationsfondens (AMIF) output- och resultatindikatorer. Uppdaterad 4 oktober 2023.

PDF
10.2.2023
90 kt

AMIF urval av projekt och urvalskriterier 13.12.2022

PDF
23.2.2024
286 kt

AMIF urval av projekt och urvalskriterier 2024. Urvalskriterierna används vid ansökningsomgången våren 2024.

PDF
28.9.2023
139 kt

Ansökningstiden är 29.9.2023-31.10.2023.

PDF
1.3.2024
295 kt

Utlysning av understöd ur asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) våren 2024.

PDF
3.5.2023 (ändrad: 28.9.2023)
595 kt

AMIF-fondens program

DOCX
23.11.2022 (ändrad: 25.11.2022)
42 kt
PDF
21.8.2023 (ändrad: 29.8.2023)
753 kt

Finansieringsinstrumentets för gränsförvaltning och visering (BMVI) program 14.8.2023.

PDF
29.9.2022 (ändrad: 29.8.2023)
571 kt

Genomförandeplan för finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI) 2023-2024

PDF
10.2.2023
90 kt

BMVI urval av projekt och urvalskriterier 14.12.2022

PDF
23.2.2024
285 kt

BMVI urval av projekt och urvalskriterier 2024. Urvalskriterierna används vid ansökningsomgången våren 2024.

PDF
31.8.2023 (ändrad: 1.9.2023)
157 kt

Utlysning av understöd ur finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI) hösten 2023. Ansökningstiden är den 1 september –31 oktober 2023.

PDF
1.3.2024
121 kt

Utlysning av understöd ur finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI) våren 2024.

DOCX
23.11.2022 (ändrad: 25.11.2022)
55 kt
DOCX
15.2.2024
0 kt
DOCX
23.11.2022 (ändrad: 25.11.2022)
57 kt
PDF
8.10.2022 (ändrad: 16.2.2024)
874 kt

Förvaltningshandbok är avsedd för organisationer som får understöd från AMIF-fonden, ISF-fonden eller finansieringsinstrumentet BMVI.

PDF
5.4.2023 (ändrad: 14.2.2024)
1082 kt

Genomförandeplan för AMIF-fonden 2024-2025

PDF
18.1.2024
370 kt

Fonden för inre säkerhet genomförandeplan 2024-2025

PDF
13.1.2023 (ändrad: 2.3.2023)
446 kt

Anvisning för uppgörande av ansökan och utbetalningsansökninga.

PDF
23.2.2024 (ändrad: 25.2.2024)
584 kt

Handbok för sökade för AMIF-, BMVI- och ISF-fondens utlysningarna våren 2024.

PDF
14.8.2023
483 kt

Handbok för sökande är avsedd för aktörer som ansöker eller planerar att ansöka om finansiering. Detta är en uppdaterad version för AMIF-, BMVI- och ISF-fondernas utlysningar under hösten 2023. Guiden har publicerats den 14 augusti 2023.

PDF
6.5.2022 (ändrad: 28.4.2023)
393 kt

Anvisningar för ISF-fondens utfalls- och resultatindikatorer

PDF
25.5.2022 (ändrad: 18.8.2023)
488 kt

ISF-fondens program

PDF
27.9.2023
97 kt

ISF urval av projekt och urvalskriterier. Uppdaterad 12.12.2022.

PDF
23.2.2024
285 kt

ISF urval av projekt och urvalskriterier 2024. Urvalskriterierna används vid ansökningsomgången våren 2024.

PDF
28.9.2023
104 kt

Ansökningstiden är 29.9.2023-31.10.2023.

PDF
1.3.2024
291 kt

Utlysning av understöd ur fonden för inre säkerhet (ISF) våren 2024.

PDF
23.11.2022
71 kt
XLSX
27.10.2022 (ändrad: 26.4.2023)
346 kt

OBS! Det här formuläret är ansökningsformuläret för 2022. Understöd i ansökningsomgången för AMIF-fonden under våren 2023 ska ansökas i det nya EUSA2-systemet. Detta formulären är modellformulär och ska inte användas för ansökan av understöd.

XLSX
26.9.2022 (ändrad: 26.4.2023)
410 kt

OBS! Det här formuläret är ansökningsformuläret för 2022. Understöd i ansökningsomgången för AMIF-fonden under våren 2023 ska ansökas i det nya EUSA2-systemet. Detta formulären är modellformulär och ska inte användas för ansökan av understöd.

XLSX
26.9.2022 (ändrad: 26.4.2023)
412 kt

OBS! Det här formuläret är ansökningsformuläret för 2022. Understöd i ansökningsomgången för AMIF-fonden under våren 2023 ska ansökas i det nya EUSA2-systemet. Detta formulären är modellformulär och ska inte användas för ansökan av understöd.

XLSX
26.9.2022 (ändrad: 26.4.2023)
383 kt

OBS! Det här formuläret är ansökningsformuläret för 2022. Understöd i ansökningsomgången för AMIF-fonden under våren 2023 ska ansökas i det nya EUSA2-systemet. Detta formulären är modellformulär och ska inte användas för ansökan av understöd.

XLSX
26.9.2022 (ändrad: 26.4.2023)
325 kt

OBS! Det här formuläret är ansökningsformuläret för 2022. Understöd i ansökningsomgången för ISF-fonden under våren 2023 ska ansökas i det nya EUSA2-systemet. Detta formulären är modellformulär och ska inte användas för ansökan av understöd.

XLSX
26.9.2022 (ändrad: 26.4.2023)
410 kt

OBS! Det här formuläret är ansökningsformuläret för 2022. Understöd i ansökningsomgången för ISF-fonden under våren 2023 ska ansökas i det nya EUSA2-systemet. Detta formulären är modellformulär och ska inte användas för ansökan av understöd.

XLSX
26.9.2022 (ändrad: 26.4.2023)
295 kt

OBS! Det här formuläret är ansökningsformuläret för 2022. Understöd i ansökningsomgången för ISF-fonden under våren 2023 ska ansökas i det nya EUSA2-systemet. Detta formulären är modellformulär och ska inte användas för ansökan av understöd.

XLSX
26.9.2022 (ändrad: 26.4.2023)
412 kt

OBS! Det här formuläret är ansökningsformuläret för 2022. Understöd i ansökningsomgången för ISF-fonden under våren 2023 ska ansökas i det nya EUSA2-systemet. Detta formulären är modellformulär och ska inte användas för ansökan av understöd.

XLSX
26.9.2022 (ändrad: 26.4.2023)
334 kt

OBS! Det här formuläret är ansökningsformuläret för 2022. Understöd i ansökningsomgången för ISF-fonden under våren 2023 ska ansökas i det nya EUSA2-systemet. Detta formulären är modellformulär och ska inte användas för ansökan av understöd.

DOCX
23.11.2022 (ändrad: 25.11.2022)
119 kt
DOCX
6.5.2022 (ändrad: 29.9.2022)
47 kt

Åtagande om finansiering