Materialbank

I materialbanken hittar du material som är avsedda för den som ansöker om understöd och understödsmottagaren. I materialbanken hittar du blanb annat ansökningsblanketter och annat ansökningsmaterial.

PDF
3.10.2022 (ändrad: 5.10.2022)
107 kt

AMIF ansökningsanmälan 2/2022

PDF
29.9.2022 (ändrad: 4.11.2022)
660 kt

AMIF-fondens genomförandeplan 2022-2023

XLSX
27.10.2022 (ändrad: 15.2.2023)
346 kt

OBS! Detta ansökningsformulär kommer att finnas tillgängligt för ansökningar 2022. Ansökningsformulär AMIF Projektunderstöd kostnadsmodellen med 40 procent (2022)

PDF
10.2.2023
90 kt

AMIF urval av projekt och urvalskriterier 13.12.2022

PDF
25.5.2022 (ändrad: 21.10.2022)
766 kt

AMIF-fondens program (utkast)

XLSX
26.9.2022 (ändrad: 15.2.2023)
319 kt

OBS! Detta ansökningsformulär kommer att finnas tillgängligt för ansökningar 2022. Ansökningsformulär AMIF Operativt stöd (2022)

XLSX
26.9.2022 (ändrad: 15.2.2023)
410 kt

OBS! Detta ansökningsformulär kommer att finnas tillgängligt för ansökningar 2022. Ansökningsformulär AMIF Projektunderstöd engångsersättning (2022).

XLSX
26.9.2022 (ändrad: 15.2.2023)
412 kt

OBS! Detta ansökningsformulär kommer att finnas tillgängligt för ansökningar 2022. Ansökningsformulär AMIF Projektunderstöd kostnadsmodellen med 7 procent (2022).

XLSX
26.9.2022 (ändrad: 15.2.2023)
383 kt

OBS! Detta ansökningsformulär kommer att finnas tillgängligt för ansökningar 2022. Ansökningsformulär AMIF Projektunderstöd upphandlingar 1 procents kostnadsmodell (2022).

XLSX
26.9.2022 (ändrad: 15.2.2023)
328 kt

OBS! Detta ansökningsformulär kommer att finnas tillgängligt för ansökningar 2022. Ansökningsformulär BMVI operativt stöd (2022)

XLSX
26.9.2022 (ändrad: 15.2.2023)
402 kt

OBS! Detta ansökningsformulär kommer att finnas tillgängligt för ansökningar 2022. Ansökningsformulär BMVI Projektunderstöd engånsersättning (2022)

XLSX
26.9.2022 (ändrad: 15.2.2023)
334 kt

OBS! Detta ansökningsformulär kommer att finnas tillgängligt för ansökningar 2022. Ansökningsformulär BMVI Projektunderstöd kostnadsmodellen med 1 procent (2022)

XLSX
26.9.2022 (ändrad: 15.2.2023)
344 kt

OBS! Detta ansökningsformulär kommer att finnas tillgängligt för ansökningar 2022. Ansökningsformulär BMVI Projektunderstöd kostnadsmodellen med 7 procent (2022)

XLSX
26.9.2022 (ändrad: 15.2.2023)
325 kt

OBS! Detta ansökningsformulär kommer att finnas tillgängligt för ansökningar 2022. Ansökningsformulär ISF Operativt stöd 2022.

XLSX
26.9.2022 (ändrad: 15.2.2023)
410 kt

OBS! Detta ansökningsformulär kommer att finnas tillgängligt för ansökningar 2022. Ansökningsformulär ISF Projektunderstöd engånsersättning, års 2022 version.

XLSX
26.9.2022 (ändrad: 15.2.2023)
295 kt

OBS! Detta ansökningsformulär kommer att finnas tillgängligt för ansökningar 2022. Ansökningsformulär ISF Projektunderstöd kostnadsmodellen med 40 procent 2022.

XLSX
26.9.2022 (ändrad: 15.2.2023)
412 kt

OBS! Detta ansökningsformulär kommer att finnas tillgängligt för ansökningar 2022. Ansökningsformulär ISF Projektunderstöd kostnadsmodellen med 7 procent, 2022 års version.

XLSX
26.9.2022 (ändrad: 15.2.2023)
334 kt

OBS! Detta ansökningsformulär kommer att finnas tillgängligt för ansökningar 2022. Ansökningsformulär ISF Projektunderstöd upphandlingar 1 procents kostnadsmodell 2022.

PDF
30.9.2022
393 kt

Anvisningar för AMIF-fondens indikatorer (uppdatering 29.9.2022)

DOCX
23.11.2022 (ändrad: 25.11.2022)
42 kt
PDF
3.10.2022 (ändrad: 5.10.2022)
106 kt

BMVI ansökningsanmälan 2/2022

PDF
29.9.2022 (ändrad: 5.10.2022)
384 kt

BMVI-finansieringinstrumentets genomförandeplan 2022-2023

XLSX
27.10.2022 (ändrad: 15.2.2023)
295 kt

OBS! Detta ansökningsformulär kommer att finnas tillgängligt för ansökningar 2022. Ansökningsformulär BMVI Projektunderstöd kostnadsmodellen med 40 procent (2022)

PDF
10.2.2023
90 kt

BMVI urval av projekt och urvalskriterier 14.12.2022

DOCX
25.11.2022
78 kt
DOCX
23.11.2022 (ändrad: 25.11.2022)
55 kt
DOCX
23.11.2022 (ändrad: 25.11.2022)
41 kt
DOCX
23.11.2022 (ändrad: 25.11.2022)
57 kt
PDF
8.10.2022 (ändrad: 16.12.2022)
640 kt

Förvaltningshandbok är avsedd för organisationer som får understöd från AMIF-fonden, ISF-fonden eller finansieringsinstrumentet BMVI.

PDF
13.1.2023 (ändrad: 2.3.2023)
446 kt

Anvisning för uppgörande av ansökan och utbetalningsansökninga.

PDF
6.5.2022 (ändrad: 5.10.2022)
419 kt

Handbok för sökande är avsedd för aktörer som ansöker eller planerar att ansöka om finansiering från AMIF-, ISF- eller BMVI-fonden.

PDF
3.10.2022 (ändrad: 5.10.2022)
101 kt

ISF ansökningsanmälan 2/2022

PDF
6.5.2022 (ändrad: 5.10.2022)
399 kt

ISF-fondens anvisningar för indikatorer

PDF
25.5.2022 (ändrad: 5.10.2022)
950 kt

ISF-fondens program (utkast)

PDF
29.9.2022 (ändrad: 5.10.2022)
393 kt

ISF-fondens genomförandeplan 2022-2023

PDF
23.11.2022
71 kt
DOCX
23.11.2022 (ändrad: 25.11.2022)
119 kt
DOCX
6.5.2022 (ändrad: 29.9.2022)
47 kt

Åtagande om finansiering