Materialbank

I materialbanken hittar du material som är avsedda för den som ansöker om understöd och understödsmottagaren. I materialbanken hittar du också ansökningsmaterial.

PDF
2.5.2023
388 kt

AMIF anvisningar för indikatorer

PDF
10.2.2023
90 kt

AMIF urval av projekt och urvalskriterier 13.12.2022

PDF
2.5.2023
127 kt

AMIF utlysning våren 2023

PDF
3.5.2023
588 kt

AMIF-fondens program

DOCX
23.11.2022 (ändrad: 25.11.2022)
42 kt
PDF
21.8.2023 (ändrad: 29.8.2023)
753 kt

Finansieringsinstrumentets för gränsförvaltning och visering (BMVI) program 14.8.2023.

PDF
29.9.2022 (ändrad: 29.8.2023)
571 kt

Genomförandeplan för finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI) 2023-2024

PDF
10.2.2023
90 kt

BMVI urval av projekt och urvalskriterier 14.12.2022

PDF
31.8.2023 (ändrad: 1.9.2023)
157 kt

Utlysning av understöd ur finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI) hösten 2023. Ansökningstiden är den 1 september –31 oktober 2023.

DOCX
25.11.2022
78 kt
DOCX
23.11.2022 (ändrad: 25.11.2022)
55 kt
DOCX
23.11.2022 (ändrad: 25.11.2022)
57 kt
PDF
8.10.2022 (ändrad: 8.6.2023)
645 kt

Förvaltningshandbok är avsedd för organisationer som får understöd från AMIF-fonden, ISF-fonden eller finansieringsinstrumentet BMVI.

PDF
5.4.2023
715 kt

Genomförandeplan för AMIF-fonden 2023-2024

PDF
13.1.2023 (ändrad: 2.3.2023)
446 kt

Anvisning för uppgörande av ansökan och utbetalningsansökninga.

PDF
6.5.2022 (ändrad: 28.4.2023)
444 kt

Handbok för sökande är avsedd för aktörer som ansöker eller planerar att ansöka om finansiering. Detta är en uppdaterad version för AMIF- och ISF-fondernas utlysningar under våren 2023.

PDF
14.8.2023
483 kt

Handbok för sökande är avsedd för aktörer som ansöker eller planerar att ansöka om finansiering. Detta är en uppdaterad version för AMIF-, BMVI- och ISF-fondernas utlysningar under hösten 2023. Guiden har publicerats den 14 augusti 2023.

PDF
6.5.2022 (ändrad: 28.4.2023)
393 kt

Anvisningar för ISF-fondens utfalls- och resultatindikatorer

PDF
25.5.2022 (ändrad: 18.8.2023)
488 kt

ISF-fondens program

PDF
2.5.2023
366 kt

ISF genomförandeplan 2023-2024

PDF
2.5.2023
95 kt

ISF utlysning våren 2023

PDF
23.11.2022
71 kt
XLSX
27.10.2022 (ändrad: 26.4.2023)
346 kt

OBS! Det här formuläret är ansökningsformuläret för 2022. Understöd i ansökningsomgången för AMIF-fonden under våren 2023 ska ansökas i det nya EUSA2-systemet. Detta formulären är modellformulär och ska inte användas för ansökan av understöd.

XLSX
26.9.2022 (ändrad: 26.4.2023)
410 kt

OBS! Det här formuläret är ansökningsformuläret för 2022. Understöd i ansökningsomgången för AMIF-fonden under våren 2023 ska ansökas i det nya EUSA2-systemet. Detta formulären är modellformulär och ska inte användas för ansökan av understöd.

XLSX
26.9.2022 (ändrad: 26.4.2023)
412 kt

OBS! Det här formuläret är ansökningsformuläret för 2022. Understöd i ansökningsomgången för AMIF-fonden under våren 2023 ska ansökas i det nya EUSA2-systemet. Detta formulären är modellformulär och ska inte användas för ansökan av understöd.

XLSX
26.9.2022 (ändrad: 26.4.2023)
383 kt

OBS! Det här formuläret är ansökningsformuläret för 2022. Understöd i ansökningsomgången för AMIF-fonden under våren 2023 ska ansökas i det nya EUSA2-systemet. Detta formulären är modellformulär och ska inte användas för ansökan av understöd.

XLSX
26.9.2022 (ändrad: 26.4.2023)
325 kt

OBS! Det här formuläret är ansökningsformuläret för 2022. Understöd i ansökningsomgången för ISF-fonden under våren 2023 ska ansökas i det nya EUSA2-systemet. Detta formulären är modellformulär och ska inte användas för ansökan av understöd.

XLSX
26.9.2022 (ändrad: 26.4.2023)
410 kt

OBS! Det här formuläret är ansökningsformuläret för 2022. Understöd i ansökningsomgången för ISF-fonden under våren 2023 ska ansökas i det nya EUSA2-systemet. Detta formulären är modellformulär och ska inte användas för ansökan av understöd.

XLSX
26.9.2022 (ändrad: 26.4.2023)
295 kt

OBS! Det här formuläret är ansökningsformuläret för 2022. Understöd i ansökningsomgången för ISF-fonden under våren 2023 ska ansökas i det nya EUSA2-systemet. Detta formulären är modellformulär och ska inte användas för ansökan av understöd.

XLSX
26.9.2022 (ändrad: 26.4.2023)
412 kt

OBS! Det här formuläret är ansökningsformuläret för 2022. Understöd i ansökningsomgången för ISF-fonden under våren 2023 ska ansökas i det nya EUSA2-systemet. Detta formulären är modellformulär och ska inte användas för ansökan av understöd.

XLSX
26.9.2022 (ändrad: 26.4.2023)
334 kt

OBS! Det här formuläret är ansökningsformuläret för 2022. Understöd i ansökningsomgången för ISF-fonden under våren 2023 ska ansökas i det nya EUSA2-systemet. Detta formulären är modellformulär och ska inte användas för ansökan av understöd.

DOCX
23.11.2022 (ändrad: 25.11.2022)
119 kt
DOCX
6.5.2022 (ändrad: 29.9.2022)
47 kt

Åtagande om finansiering