List av inkomna ansökningar i finansieringsinstrumentets för gränsförvaltning och visering (BMVI) ansökan hösten 2023.

Inkomna BMVI-ansökningar hösten 2023
Ansökans nummer Sort the table ascending by the column Särskilt mål Sort the table ascending by the column Organisation Sort the table ascending by the column Projekts namn (på finska) Sort the table ascending by the column Totala kostnader för projekt (euro) Sort the table ascending by the column Ansökt EU-finansiering (euro) Sort the table ascending by the column
BMVI23-1679 1 Gränssäkerhet Migrationsverket EES -asetuksen ja EU -tietojärjestelmien yhteentoimivuuden velvoitteiden toteutus Migirllä 2120295.32 1590221.49
BMVI23-1685 1 Gränssäkerhet Tull PTR-kameravalvontajärjestelmän ylläpito 750000 750000
BMVI23-1739 1 Gränssäkerhet Gränsbevakningsväsendet net-EES 927180 834462
BMVI23-1741 1 Gränssäkerhet Gränsbevakningsväsendet Kansallinen ETIAS seurantalista -toteutus 297950 268155
BMVI23-1742 1 Gränssäkerhet Gränsbevakningsväsendet Valvontakaluston ja automaattisten rajatarkastuslaitteistojen ylläpito 10920000 10920000
BMVI23-1774 1 Gränssäkerhet Gränsbevakningsväsendet VL 2025 valvontakyky II 13686005 10264503.75
BMVI23-1780 1 Gränssäkerhet Migrationsverket ETIAS-asetuksen ja IO-asetuksen velvoitteiden toteuttaminen Migrissä 581299.67 523169.7
BMVI23-1786 1 Gränssäkerhet Migrationsverket Euroopan komission SIS-evaluaatiovaatimusten toteuttaminen 2534193.25 2280773.92
BMVI23-1689 2 Gemensam visumpolitik Utrikesministeriet Suomen kansallinen viisumitietojärjestelmä VISA 1800000 1800000