Övervakningskommittén för BMVI-finansieringsinstrumentet

Övervakningskommittén för finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering består av följande aktörer: 

 • Inrikesministeriet, polisavdelningen 
 • Inrikesministeriet, räddningsavdelningen 
 • Inrikesministeriet, gränsbevakningsavdelningen 
 • Inrikesministeriet, migrationsavdelningen 
 • Finansministeriet, budgetavdelningen  
 • Finansministeriet, skatteavdelningen, tullenheten 
 • Utrikesministeriet  
 • Tullen  
 • Gränsbevakningsväsendet  
 • Polisstyrelsen 
 • Migrationsverket 
 • Människorättscentret (ständig medlem)

Dokument och medlemmar

Möten och mötesmaterial

Mötet för övervakningskommittén för BMVI-finansieringsinstrumentet 19.9.2022

Mötet för övervakningskommittén för BMVI-finansieringsinstrumentet 11.4.2022