Verksamhet och resultat

På dessa sidor hittar du information om hur man följer upp och utvärderar projektens framsteg. I takt med att genomförandet under programperioden framskrider kommer du även att hitta information om beviljade understöd och finansierade projekt.