List av inkomna ansökningar i asyl-, migrations- och integrationsfonden ansökan våren 2023.

Ansökningar i AMIF-fondens ansökan våren 2023
Ansökans nummer Sort the table ascending by the column Särskilt mål Sort the table ascending by the column Projektets namn Sort the table ascending by the column Organisation Sort the table ascending by the column Totala kostnader för projektet (euro) Sort the table ascending by the column Ansökt EU-finansiering (euro) Sort the table ascending by the column
AMIF23-1601 1 Asyl- och mottagningssystem Förutseende landinformation (ENNACOI) Migrationsverket 484208.06 363156.04
AMIF23-1609 1 Asyl- och mottagningssystem Från tal till text Migrationsverket 1456355.6 1092266.7
AMIF23-1638 2 Integrering och laglig invandring Individcentrerad familjeåterföreningsplan – sektorsövergripande utvecklingsprojekt Hämeen Setlementti ry 159579.45 143621.5
AMIF23-1620 2 Integrering och laglig invandring Tillsammans utan rasism Lära för Livet Stiftelse sr 1041173.44 937056.09
AMIF23-1599 2 Integrering och laglig invandring Vamos - Stay and Study Stiftelsen Diakonissanstalten i Helsingfors sr 450970.24 338227.68
AMIF23-1640 2 Integrering och laglig invandring Välkommen hem Mariehamns stad 920502.43 828452.18
AMIF23-1611 2 Integrering och laglig invandring ROHKEE! (MODIG!) Mannerheims Barnskyddsförbunds Nylands distrikt ry 423519.04 381167.13
AMIF23-1637 2 Integrering och laglig invandring Sida vid sida – antirasism i vardagen Finlands Flyktinghjälp rf 863749.83 777374.84
AMIF23-1648 2 Integrering och laglig invandring PERHOS – familjeservicemodell som stöd för familjers välbefinnande och delaktighet Yrkeshögskolan Metropolia 416084.34 312063.25
AMIF23-1614 2 Integrering och laglig invandring OHJE23 – Teknisk lösning för förvaring och uppdatering av anvisningar Migrationsverket 300000 225000
AMIF23-1596 2 Integrering och laglig invandring Medvind för integration – antirasistiska handlingar för ungdomsarbete (Medvind) Institutet för Fredsfostran rf 380184.05 285138.03
AMIF23-1612 2 Integrering och laglig invandring Mopedi – Främjande av studiehälsa och delaktighet bland unga med invandrarbakgrund Åbo yrkeshögskola 564541.15 423405.86
AMIF23-1649 2 Integrering och laglig invandring Fadderfamiljer som stöd för integrationen, KUPE24 Riihimäki stad 346500 311850
AMIF23-1618 2 Integrering och laglig invandring Kanava (Kanalen) – stöd för skilsmässofamiljer Rädda Barnen rf 604961.84 544465.65
AMIF23-1626 2 Integrering och laglig invandring Integration2024 Närings-, trafik- och miljöcentralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter 317659.42 235244.56
AMIF23-1615 2 Integrering och laglig invandring Välfärd för invandrarfamiljer Nivala stad 260239.05 234215.14
AMIF23-1603 2 Integrering och laglig invandring Hobbyer och naturen som stöd för integrationen Yrkeshögskolan Lab Ab 454510.05 340882.53
AMIF23-1616 2 Integrering och laglig invandring Utveckling av ekosystemet för stöd till utsatta flyktingfamiljer Uleåborgs stad 481937.12 433743.4
AMIF23-1636 2 Integrering och laglig invandring Dialog Finlands Flyktinghjälp rf 734420.73 660978.65
AMIF23-1662 2 Integrering och laglig invandring Dalilak (arabiskt ord som betyder "guide") Lähi-idän naisten yhdistys ry 165834.01 149250.6
AMIF23-1625 2 Integrering och laglig invandring BASELINE - Diversity as a strength, wellbeing as a right Åbo Akademi 467227.85 350420.88
AMIF23-1658 2 Integrering och laglig invandring Stärkande av ett antirasistiskt arbetssätt: stimulering och integrering Institutet för hälsa och välfärd (THL) 645520.33 484140.24