List av inkomna ansökningar i asyl-, migrations- och integrationsfonden ansökan hösten 2023.

Ansökningar i AMIF-fondens ansökan hösten 2023
Ansökans nummer Sort the table ascending by the column Särskilt mål Sort the table ascending by the column Organisation Sort the table ascending by the column Projekts namn (på finska) Sort the table ascending by the column Totala kostnader för projekt (euro) Sort the table ascending by the column Ansökt EU-finansiering (euro) Sort the table ascending by the column
AMIF23-1718 1 Asyl- och mottagningssystem Rädda Barnen rf Lasten tuki vastaanottotoiminnassa 627 857,81 565 072,02
AMIF23-1793 1 Asyl- och mottagningssystem Migrationsverket Carere - Edustajarekisterin poikkihallinnollinen uudistaminen 572 485,43 515 236,88
AMIF23-1686 2 Integrering och laglig invandring Åbo stad Maahanmuuttajanaisten työllistymisen esteiden madaltaminen Turun seudulla 491 744,35 368 808,26
AMIF23-1692 2 Integrering och laglig invandring Diakonia-ammattikorkeakoulu Polkuni Satakunnassa - Maahanmuuttajanaisten toimintakyvyn ja työllisyyden edistäminen 821 540,56 616 155,42
AMIF23-1694 2 Integrering och laglig invandring Sininauhasäätiö VEKO - vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus asumisessa 161 147,54 145 032,78
AMIF23-1700 2 Integrering och laglig invandring SOCOM-Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy ILMAPALLO - Ilman huoltajaa maahan tulleiden osallisuus, oikeudet ja kotoutumisen tuki 439 898,25 395 908,42
AMIF23-1705 2 Integrering och laglig invandring Paimio stad KOTONA - Paimion ja Sauvon yhteishanke alueellisten kotoutumispalveluiden edistämiseksi 127 599,92 114 839,92
AMIF23-1707 2 Integrering och laglig invandring Diakonissanstalten i Helsingfors sr YTYÄ – Yksin tulleiden kokonaisvaltainen ja yhteisöllinen tuki 1 392 787,2 1 253 508,48
AMIF23-1712 2 Integrering och laglig invandring Kehittämisyhtiö Witas Oy Kotona Sydänsuomessa 364 291,2 327 862,08
AMIF23-1714 2 Integrering och laglig invandring Yrkeshögskolan Diakonia Yhteiskuntaorientaation kouluttajien koulutus ja monikielinen materiaali 645 426,27 484 069,7
AMIF23-1723 2 Integrering och laglig invandring Ahmad Qaqa DigiHyvinvointi Maahanmuuttajille/pakolaistelle 762 950,07 762 950,07
AMIF23-1725 2 Integrering och laglig invandring Rauma stad Yhdessä monikulttuurisessa Etelä-Satakunnassa 337 174,88 303 457,39
AMIF23-1726 2 Integrering och laglig invandring Centralförbundet för Barnskydd rf TOP – Tärkein on perhe: ilman huoltajaa tulleen tuki perheenyhdistämisessä 149 753,52 134 778,16
AMIF23-1729 2 Integrering och laglig invandring Seinäjoki University of Applied Sciences SENSE Etelä-Pohjanmaalle maahanmuuttaneiden palvelupolut ekosysteemissä 404 659,58 364 193,62
AMIF23-1735 2 Integrering och laglig invandring Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry VAU! Vauhtia uralle - työllisyyden esteiden poistamista matalan kynnyksen valmennuksella 247 603,62 222 843,25
AMIF23-1737 2 Integrering och laglig invandring Business Finland Oy Discover Finland 1 333 045,86 999 784,39
AMIF23-1740 2 Integrering och laglig invandring Haapaveden Opiston Kannatusyhdistys ry Ulos, ylös ja yhteen! - Maahanmuuttajataustaisten naisten integroitumisen tukeminen 343 284,48 257 463,36
AMIF23-1743 2 Integrering och laglig invandring Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi/Yrkeshögskolan Novia GIGANurse 485 809,36 364 357,02
AMIF23-1751 2 Integrering och laglig invandring Tavastehus stad Minun polkuni - maahanmuuttajanaisten yhdenvertaisen työelämäosallisuuden tukeminen 265 770,96 199 328,22
AMIF23-1754 2 Integrering och laglig invandring Satakunta University of Applied Sciences SEPSoTe-Up - Maahanmuuttajan koulutuspolku sairaanhoitajaksi: Satakunta ja Etelä-Pohjanmaa 462 020,55 346 515,41
AMIF23-1760 2 Integrering och laglig invandring Diakonissanstalten i Helsingfors sr WorkItWomen 909 041,18 818 137,06
AMIF23-1762 2 Integrering och laglig invandring Åbo stad Yhteisöllisen kotoutumisen startti (YKS) 1 003 267,74 902 940,96
AMIF23-1788 2 Integrering och laglig invandring Riihimäki stad Digitalisaatio kotoutumisen tukena - Riihimäen kaupunki 474 599,57 355 949,67
AMIF23-1794 2 Integrering och laglig invandring Mariehamns stad Välkommen hem 815 031,74 733 528,56
AMIF23-1796 2 Integrering och laglig invandring Arbetarnas Bildningsförbund ABF Arvosta osaamista - Maahan muuttaneiden naisten työllistymisen esteiden poistaminen 570 854,08 513 768,67
AMIF23-1800 2 Integrering och laglig invandring Forssa stad Mukaan vaan meillä on mukavaa 311 582,33 280 424,09
AMIF23-1801 2 Integrering och laglig invandring Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy/KAMK University of Applied Sciences Terveydenhuoltoalan lähtömaakoulutuksen kehittäminen (ZAMREC) 396 566,5 297 424,87
AMIF23-1783 3 Återvändande Justitieministeriet Rajalla toteutettavien palautusten perus- ja ihmisoikeuksienmukaisuuden valvonta 109 780,72 82 335,54