På denna sida hittar du en förteckning över de ansökningar som lämnats in till asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) för ansökningsomgången våren 2024.

Ansökans nummer Sort the table ascending by the column Särskilt mål Sort the table ascending by the column Organisation Sort the table ascending by the column Projektets namn Sort the table ascending by the column Totala kostnader för projektet (euro) Sort the table ascending by the column Ansökt EU-finansiering (euro) Sort the table ascending by the column
AMIF24-1874 1 Asyl- och mottagningssystem Pemar stad BRO: från förläggningen hem 484208,06 363156,04
AMIF24-1873 2 Integrering och laglig invandring Vasa stad Gemensamma steg mot integration 1456355,6 1092266,7
AMIF24-1872 2 Integrering och laglig invandring Stiftelsen för Rehabilitering Koto-kunniga – projekt för utveckling av språkmedveten handledningskompetens och ett grepp om integrationen 159579,45 143621,5
AMIF24-1869 1 Asyl- och mottagningssystem Finlands Flyktingshjälp r Ridne misto - stöd för ukrainarnas övergång till kommunen 1041173,44 937056,09
AMIF24-1866 2 Integrering och laglig invandring Invandrarkvinnornas sak rf Invandrarkvinnors psykiska hälsa 450970,24 338227,68
AMIF24-1863 2 Integrering och laglig invandring Kuopion Setlementti Puijola ry Broplan - Bro till hälsa och välfärd för alla invandrare 920502,43 828452,18
AMIF24-1855 1 Asyl- och mottagningssystem Migrationsverket VOKnet-reform - webbplats som hjälp för förläggningarna 423519,04 381167,13
AMIF24-1853 2 Integrering och laglig invandring Sastamala stad Hemifrån - kunnig vägledning i västra Birkaland 863749,83 777374,84
AMIF24-1848 2 Integrering och laglig invandring Centria University of Applied Sciences KOHO - Stöd för välbefinnande och kompetens hos dem som arbetar med invandrare 416084,34 312063,25
AMIF24-1844 3 bekämpning av irreguljär migration och återvändande Polisstyrelsen Avlägsnande ur landet 2 300000 225000
AMIF24-1842 2 Integrering och laglig invandring Våra Gemensamma Barn rf Barn som språk- och kulturtolkar i Finland 380184,05 285138,03
AMIF24-1839 2 Integrering och laglig invandring Finlands somaliska förbund rf Somaliyhdistykset kotouttamistyön tukena (Sokostöd) 564541,15 423405,86
AMIF24-1834 2 Integrering och laglig invandring Jyväskylä University of Applied Sciences KOTO - Projekt för utveckling av handledningskompetensen hos dem som arbetar med integration 346500 311850
AMIF24-1829 1 Asyl- och mottagningssystem Migrationsverket Digitala mottagningstjänster 604961,84 544465,65
AMIF24-1824 1 Asyl- och mottagningssystem Migrationsverket Förstudie för leverans av förhandsinformation till kunder via ett elektroniskt system 317659,42 235244,56
AMIF24-1822 1 Asyl- och mottagningssystem Migrationsverket MOVE - Främjande av smidig flyttning till kommunen 260239,05 234215,14
AMIF24-1819 2 Integrering och laglig invandring Åbo yrkeshögskola Lättläst vallskola för invandrare 454510,05 340882,53
Helsingfors stad Gemensamt bord för integrationsfrämjande 130212,98 97659,73