Kontaktinformation

Postadress: EU:s fonder för inrikes frågor, PB 26, 00023 Statsrådet

BesöksadressKyrkogatan 12, Helsingfors

E-postadress: [email protected]

Personliga e-postadresser: [email protected]

Fondernas kontaktpersoner

Ansvarsområdeschef Artsi Alanne, tfn. 0295 488 271

Lagberedning

ledande sakkunnig Sanna Virtanen, tfn. 0295 488 300

ledande sakkunnig Nina Routti-Hietala, tfn. 0295 488 242

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)

specialsakkunnig Kristiina Mauriala, tfn. 0295 488 275 

sakkunnig Tuire Pylvänäinen, p. 0295 488 578

Finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI)

specialsakkunnig Riika Väliahde, tfn. 0295 488 257

Fonden för inre säkerhet (ISF)

specialsakkunnig Virpi Karjalainen, tfn. 0295 488 392

Kontroller och rapportering

ledande sakkunnig Sonja Lyytikäinen, tfn. 0295 488 290

specialsakkunnig Riikka Karlsson, tfn. 0295 488 261

specialsakkunnig Tuure Lehtinen, tfn. 0295 488 249

specialsakkunnig Mika Alakontiola, tfn. 0295 488 607

EU rapportering

specialsakkunnig Mari Tötterman, tfn 0295 488 543

Kommunikation

sakkunnig Elina Koivisto, tfn. 0295 488 676

Elektroniskt ansöknings- och rapporteringssystem

specialsakkunnig Elina Sillanpää, tfn. 0295 488 266 

specialsakkunnig Sanna Piiroinen, tfn. 0295 488 648

planerare Alpo Remes, tfn. 0295 488 468

 

Inrikesministeriets kontaktinformation

Registratorskontorets e-postadress: [email protected]
Tel. 0295 480 171 (växel), direktnummer 0295...
Fax 09 160 44635 (registratorskontoret)

Huvudsakligt verksamhetsställe: Kyrkogatan 12, Helsingfors

Huvudingången på Kyrkogatan 12 är tillgänglig. Det finns en dörrtelefon vid huvudingången. Möteslokalerna på andra våningen är tillgängliga via hiss. På andra våningen finns en tillgänglig toalett.

Inrikesministeriets reception: tfn 0295 418 833 och 040 5283454 eller per e-post: [email protected]

Inrikesministeriets adress för elektronisk fakturering

EDI-kod: 003702459923200
OpusCapita Solutions Oy förmedlarkod: E204503
Inrikesministeriets FO-nummer:  0245992-3
Momsnummer: FI02459923

Fakturorna ska referera till enhetsnumret för EU:s inrikes frågor 2000120300.

Närmare information om faktuering