Kontaktinformation

E-postadress: [email protected] 

Exklusiva EUSA2-systemrelaterade meddelanden: [email protected]

Personliga e-postadresser: [email protected]

Postadress: EU:s fonder för inrikes frågor, PB 26, 00023 Statsrådet

Besöksadress: Kyrkogatan 12, Helsingfors

Sökande till finansiering, är du på väg att skicka e-post till förvaltningsmyndigheten? Skicka din e-post till [email protected]

Pågående projekt, skicka ditt meddelande till oss i EUSA2-systemet (projektets sida, kontakt och bilagor mellanblad). Den sökande som lämnat in ansökan kan också skicka meddelanden i systemet.

Fondernas kontaktpersoner

Ansvarsområdeschef Artsi Alanne, tfn. 0295 488 271

Lagberedning

ledande sakkunnig Sanna Virtanen, tfn. 0295 488 300

ledande sakkunnig Nina Routti-Hietala, tfn. 0295 488 242

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)

specialsakkunnig Kristiina Mauriala, tfn. 0295 488 275 

sakkunnig Tuire Pylvänäinen, p. 0295 488 578

Finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI)

specialsakkunnig Riika Väliahde, tfn. 0295 488 257

Fonden för inre säkerhet (ISF)

specialsakkunnig Noora Vahervaara, tfn. 0295 488 265

Kontroller och rapportering

ledande sakkunnig Sonja Lyytikäinen, tfn. 0295 488 290

specialsakkunnig Riikka Karlsson, tfn. 0295 488 261

specialsakkunnig Tuure Lehtinen, tfn. 0295 488 249

specialsakkuning Sanna Sahramo, tfn. 0295 488 307

specialsakkunnig Mika Alakontiola, tfn. 0295 488 607, vv.

EU rapportering

specialsakkunnig Mari Tötterman, tfn 0295 488 543

Kommunikation

sakkunnig Anna Laitinen, tfn. 0295 488 296

planerare Annika Mielty tfn. 0295 488 305

Elektroniskt ansöknings- och rapporteringssystem

specialsakkuning Sanna Sahramo, tfn. 0295 488 307

specialsakkunnig Elina Koivisto, tfn. 0295 488 676

planerare Veera Priha, tfn. 0295 488 693

specialsakkunnig Elina Sillanpää, tfn. 0295 488 266, vv.

specialsakkunnig Mika Alakontiola, tfn. 0295 488 607, vv.

Administrativt stöd

planerare Annika Mielty tfn. 0295 488 305

planerare Janne-Pekka Ohtola, p. 0295 480 174

Inrikesministeriets kontaktinformation

Registratorskontorets e-postadress: [email protected]
Tel. 0295 480 171 (växel), direktnummer 0295...
Fax 09 160 44635 (registratorskontoret)

Huvudsakligt verksamhetsställe: Kyrkogatan 12, Helsingfors

Huvudingången på Kyrkogatan 12 är tillgänglig. Det finns en dörrtelefon vid huvudingången. Möteslokalerna på andra våningen är tillgängliga via hiss. På andra våningen finns en tillgänglig toalett.

Inrikesministeriets reception: tfn 0295 418 833 och 040 5283454 eller per e-post: [email protected]

Inrikesministeriets adress för elektronisk fakturering

EDI-kod: 003702459923200
OpusCapita Group Oy förmedlarkod: E204503
Inrikesministeriets FO-nummer:  0245992-3
Momsnummer: FI02459923

Fakturorna ska referera till enhetsnumret för EU:s inrikes frågor 2000120300.

Närmare information om faktuering

Visselblåsarskydd

Rapporteringen om vissa överträdelser  är viktig för att man ska kunna förebygga hot mot eller allvarlig skada för allmänintresset.

Visselblåsarskyddet gör det möjligt att rapportera överträdelser på ett säkert sätt och så att den rapporterande personens identitet skyddas. Information om den rapporterande personens identitet är sekretessbelagd också vid den fortsatta behandlingen av rapporten.

Mer information och anvisningar för anmälan finns på inrikesministeriets webbsidan för visselblåasarskydd.