Hoppa till innehåll
Nyheter

AMIF-, BMVI- och ISF-fondens ansökningar för hösten 2023 inleds i september

Utgivningsdatum 22.6.2023 8.06
Nyhet
AMIF-, BMVI- och ISF-fondens ansökningar för hösten 2023 inleds i september

Ansökningsomgångarna för EU:s fonder inom området för inrikes frågor hösten 2023 inleds i september. Ansökningstiden för instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik (BMVI) är 1.9–31 oktober 2023. Höstens ansökningsomgångar för asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och fonden för inre säkerhet (ISF) är öppna 29.9–31 oktober 2023.

Information om de särskilda mål som är lediga att sökas för varje fond och om åtgärderna enligt dem finns i fondens genomförandeplan. Alla åtgärder som ingår i fondernas program är inte öppna för ansökningsomgångar. Verkställighetsplanerna finns i materialbanken.

Ansökningarna görs i EUSA2-systemet. Alla ansökningar är riksomfattande.

BMVI-ansökan hösten 2023

I höstens ansökningsomgång för BMVI-instrumentet utlyses åtgärder enligt de särskilda målen 1 (integrerad gränsförvaltning) och 2 (gemensam viseringspolitik). EU-finansiering kan sökas till ett belopp av sammanlagt cirka 26,8 miljonner euro i höstens ansökningsomgång.

Närmare information om utlysningen finns i genomförandeplanen för BMVI-instrumentet.

Endast vissa myndigheter kan ansöka om understöd ur BMVI-finansieringsfaciliteten. I fondens genomförandeplan hittar du också närmare uppgifter om vilken aktör som kan vara sökande i olika åtgärder.

AMIF-ansökan hösten 2023

I höstens ansökningsomgång för AMIF-fonden utlyses åtgärder enligt de särskilda målen 1 (det gemensamma europeiska asylsystemet), 2 (laglig invandring och integration) och 3 (bekämpning av irreguljär migration och återvändandeåtgärder). EU-finansiering kan sökas till ett belopp av sammanlagt cirka 10,8 miljoner euro i höstens ansökningsomgång.

Alla åtgärder enligt de särskilda målen är inte lediga att sökas. Närmare information om de ledigförklarade åtgärderna finns i genomförandeplanen.

Understöd kan sökas av offentliga samfund eller privaträttsliga juridiska personer såsom myndigheter, kommuner, organisationer, läroanstalter och företag. I fondens genomförandeplan hittar du närmare uppgifter om vilken aktör som kan vara sökande i olika åtgärder.

ISF-utlysning hösten 2023

I höstens ansökningsomgång för ISF-fonden utlyses åtgärder enligt de särskilda målen 2 (ränsöverskridande samarbete) och 3 (förebyggande och bekämpning av brottslighet) samt driftsstöd enligt det särskilda målet 2.

Närmare information om åtgärderna finns i ISF-fondens genomförandeplan.

Understöd kan sökas av offentliga samfund eller privaträttsliga juridiska personer såsom myndigheter, kommuner, organisationer, läroanstalter och företag. I fondens genomförandeplan hittar du närmare uppgifter om vilken aktör som kan vara sökande i olika åtgärder.

Understöd kan sökas till ett belopp av sammanlagt cirka 9,4 miljoner euro, varav det operativa stödets andel är cirka 300 000 euro.

Ansökningsutbildningar på hösten

Vi ordnar utbildning och frågestund för de sökande. Vid utbildningarna handleder vi sökandena i frågor som gäller ansökningsprocessen och beredningen av ansökan. Under frågestunden kan du ställa frågor direkt till förvaltningsmyndighetens representant och lära dig av andra sökandes frågor.

Vad kan jag ansöka om finansiering för i höstens AMIF-ansökan (på finska), onsdag den 23 augusti 2023, kl. 10–12

För vilka åtgärd kan sökas i höstens AMIF-utlysning (på svenska), onsdag den 23 augusti 2023, kl. 13–15

Vad kan jag ansöka om finansiering för i höstens BMVI-utlysning, torsdag den 24 augusti 2023, kl. 10–11

Vad kan jag ansöka om finansiering för i höstens ISF-utlysning, tisdag den 5 september 2023, kl. 10–12

”Hur utarbetade jag en framgångsrik projektansökan”, tisdag den 12 september 2023, kl. 10–12

Resultatmål och indikatorer för projekten, torsdag den 14 september 2023, kl. 10–12

Hur utarbetade jag kostnadskalkylen för projektet - del 1: stödberättigande kostnader och kostnadsmodeller, tisdag den 3 oktober 2023, kl. 10–12

Hur utarbetade jag kostnadskalkylen för projektet - del 2: projektets lönekostnader, torsdag den 5 oktober 2023, kl. 10–12

Ifyllande av ansökan I EUSA2-systemet, tisdag den 10 oktober 2023, kl. 10–12

Infostund för dem om bereder en ansökan (på svenska), fredag den 13 oktober 2023, kl. 10–12

Frågestund I, tisdag den 24 oktober 2023, kl. 10–11

Frågestund II, torsdag den 26 oktober 2023, kl. 10–11

Närmare information om utbildningarna publiceras på sidan händelser på vår webbplats närmare tidpunkten. Utbildningarna ordnas på distans.

Ytterligare information:

[email protected] 

Ansökningar

Materialbank