Hoppa till innehåll
Nyheter

Anmäl dig till höstens utbildningarna

Utgivningsdatum 3.8.2023 14.46
Nyhet

Ansökningarna till finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI), asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och fonden för inre säkerhet (ISF) inleds i september. Anmälningen till utbildningarna och frågetimmarna pågår.

Utbildningarna och frågetimmarna är riktade till organisationer som planerar att söka understöd från någon av tre fonder. Höstens BMVI-ansökning pågår 1.9.–31.10.2023 och AMIF- och ISF-ansökningar pågår 29.9.-31.10.2023.

Vi ordnar flera olika evenemang som koncentrerar sig på olika skeden i ansökningsprocessen. Du kan delta i en eller flera av dem:

 • För vilka åtgärd kan sökas i höstens BMVI-utlysning, tors den 24 augusti 2023, kl. 10–11
 • För vilka åtgärd kan sökas i höstens AMIF-utlysning (på finska), ons den 23 augusti 2023, kl. 10–12
 • För vilka åtgärd kan sökas i höstens AMIF-utlysning (på svenska), ons den 23 augusti 2023, kl. 13–15
 • För vilka åtgärd kan sökas i höstens ISF-utlysning, tis den 5 september 2023, kl. 10–12
 • ”Hur utarbetade jag en framgångsrik projektansökan”, tis den 12 september 2023, kl. 10–12
 • Resultatmål och indikatorer för projekten, tors den 14 september 2023, kl. 10–12
 • Hur utarbetade jag kostnadskalkylen för projektet - del 1: stödberättigande kostnader och kostnadsmodeller, tis den 3 oktober 2023, kl. 10–12
 • Hur utarbetade jag kostnadskalkylen för projektet - del 2: projektets lönekostnader, tors den 5 oktober 2023, kl. 10–12
 • Ifyllande av ansökan I EUSA2-systemet, tis den 10 oktober 2023, kl. 10–12
 • Infostund för dem om bereder en ansökan (på svenska), fre den 13 oktober 2023, kl. 10–12
 • Frågestund I, tis den 24 oktober 2023, kl. 10–11
 • Frågestund II, tors den 26 oktober 2023, kl. 10–11

Obs! Utbildningarna och frågetimmarna hålls för det mesta på finska. Utbildning För vilka åtgärd kan sökas i höstens AMIF-utlysning (på svenska) och Infostund för dem om bereder en ansökan (på svenska) hålls på svenska.

Utbildningarna ordnas i Teams. 

Du kan skicka frågor i förväg i samband med anmälningen. Utbildningarnas presentationsmaterial publiceras på fondernas webbplats efter evenemanget.

Anmäl dig till ansökningsutbildningarna senast arbetsdagen före kl. 12. Vi skickar deltagningslänkar till dem som anmält sig före utbildningen.

Du kan anmäla dig till alla ansökningsutbildningar och frågetimmar med samma formulär.

Anmäl dig till ansökningsutbildningarna (på finska)

Ytterligare information:

[email protected]

Evenemang och utbildningar