Hoppa till innehåll
Nyheter

Förvaltningsguiden har uppdaterats – bekanta dig noggrant med uppdateringarna

Utgivningsdatum 9.2.2024 13.32 | Publicerad på svenska 16.2.2024 kl. 9.59
Nyhet
Järjestelmätietokone josta aukeaa sivuja.

Anvisningarna för förvaltningen av projekt och verksamhet som får understöd ur asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), fonden för inre säkerhet (ISF) och instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik har samlats i en förvaltningshandbok.

Anvisningarna har uppdaterats den 16 februari 2024. Förvaltningsguiden har uppdaterats till följande delar:

  • till avdelningen för bedrägeribekämpning har fogats uppgifter om justitiekanslersämbetets skyddade rapporteringskanal (avsnitt 2.7 i förvaltningshandboken)
  • anvisningar om kommunikationen i anslutning till stödtagarens skyldigheter har preciserats bl.a. i fråga om webbsidor och sociala medier (avsnitt 4.2)
  • anvisningarna om deltagarlistorna har preciserats och anvisningar för dokumentering av evenemang som ordnas på distans har lagts till (avsnitt 5.1)
  • anvisningarna om verifiering av målgruppen har skärpts (avsnitt 5.2)
  • De krav som gäller arbetstiden för deltidsanställda har korrigerats. Dessutom har Kieku-anvisningarna för statliga ämbetsverk preciserats (avsnitt 8.4.3).
  • reglerna för stödberättigande för utbildningskostnader för driftsstöd har preciserats (avsnitt 8.8)
  • Statens ämbetsverks eller inrättningars anvisningar om behandlingen av mervärdesskatt har uppdaterats (punkt 8.9.1)
  • anvisningarna om lämnande av uppgifter om verkliga ägare och förmånstagare har preciserats. Observera att det är obligatoriskt att lämna uppgifter och ett villkor för utbetalning av understöd (punkt 10.6.2)
  • anvisningarna om sökande av ändring har preciserats (avsnitt 11)
  • Texten om återkrav har förtydligats (avsnitt 12.5)

Dessutom har andra små preciseringar gjorts i anvisningarna. Bekanta dig omsorgsfullt med ovan nämnda uppdatering i förvaltningsguiden.

Förvaltningsguiden finns i materialbanken.

Ytterligare information:
[email protected]