Utlysning av understöd ur finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI) våren 2025

På denna sida hittar du preliminär information om utlysningen av instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering (BMVI) våren 2025. Sidan uppdateras regelbundet och de slutliga uppgifterna om ansökan finns på denna sida när ansökan inleds.

När är ansökningstiden öppen?

Närmare information om vårens ansökningsomgång publiceras under hösten.

Vilket geografiskt område gäller ansökan?

Ansökan är riksomfattande.

Vilka särskilda mål ingår i ansökan?

De särskilda mål och åtgärder som ledigförklaras preciseras närmare tidpunkten för ansökan. Mer information om instrumentets särskilda mål och åtgärder finns i genomförandeplanen.

Genomförandeplanen för fonden uppdateras i slutet av året. Den uppdaterade genomförandeplanen publiceras i materialbanken.

Vem kan ansöka?

På grund av fondens verksamhetsområde är understödstagarna i allmänhet myndigheter. I projekten kan också andra aktörer delta som projektpartner (mottagare av överföring). I fondens genomförandeplan hittar du närmare uppgifter om vilken aktör som kan vara sökande i olika åtgärder.

Genomförandeplanen finns i materialbanken.

Det totala beloppet av det understöd som söks

Beloppet av det understöd som kan sökas preciseras närmare tidpunkten för ansökan.