Fonden för inre säkerhet (ISF) ansökan hösten 2022

Höstens ansökningsomgång för fonden för inre säkerhet (ISF) ordnas 3.10.–1.11.2022. 

Information om de särskilda målen och relaterade åtgärderna som är öppna för ansökan finns i fondens genomförandeplan. Genomförandeplanen hittar du i materialbanken.   

Beloppet av det understöd som kan sökas publiceras när ansökningsomgången närmar sig.

Ansökningsanmälan innehåller närmare information om ansökan och publiceras på denna sida senast när ansökan inleds.