Utlysning av understöd ur fonden för inre säkerhet (ISF) våren 2025

På denna sida hittar du preliminär information om utlysningen av medel ur fonden för inre säkerhet (ISF) våren 2025. Sidan uppdateras regelbundet och de slutliga uppgifterna om ansökan finns på denna sida när ansökan inleds.

När är ansökningstiden öppen?

Ansökningsomgången ordnas preliminärt i februari-mars 2025.

Vilket geografiskt område gäller ansökan?

Ansökan är riksomfattande.

Vilka särskilda mål ingår i ansökan?

De särskilda mål och åtgärder som ledigförklaras preciseras närmare tidpunkten för ansökan. Mer information om instrumentets särskilda mål och åtgärder finns i genomförandeplanen.

Genomförandeplanen för fonden uppdateras i slutet av året. Den uppdaterade genomförandeplanen publiceras i materialbanken

Vem kan ansöka?

Understöd kan sökas av offentliga samfund eller privaträttsliga juridiska personer såsom myndigheter, kommuner, organisationer, läroanstalter och företag. I fondens genomförandeplan hittar du närmare uppgifter om vilken aktör som kan vara sökande i olika åtgärder.

Den uppdaterade genomförandeplanen kommer inom kort att publiceras i materialbanken

Det totala beloppet av understöd som söks

Beloppet av den EU-finansiering som kan sökas preciseras närmare tidpunkten för ansökan.