Information om fonderna och utlysningar

Utlysning av understöd ur EU:s fonder för inrikes frågor inleds i mars

Vårens utlysning av understöd ur Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), Fonden för inre säkerhet (ISF) och Finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI) är öppen den 1 till den 28 mars 2024.

Det sammanlagda belopp som är avsatt för utlysning uppgår preliminärt till cirka 5,9 miljoner euro för projekt enligt specifikt mål 1, till 3 miljoner euro för projekt enligt specifikt mål 2 och till cirka 2,35 miljoner euro för projekt och åtgärder enligt specifikt mål 3.

Det sammanlagda belopp som är avsatt för utlysning uppgår preliminärt till cirka 3,1 miljoner euro för projekt enligt specifikt mål 2, och beloppet på operativt stöd som kan sökas uppgår till cirka 300 000 euro. Det belopp som kan sökas för projekt enligt specifikt mål 3 uppgår preliminärt till cirka 6 miljoner euro.

Utlysningen omfattar endast finansiering för särskilda åtgärder som har samband med interoperabilitet mellan EU:s informationssystem.

Det slutliga beloppet på det understöd som kan sökas anges i ansökningsannonsen när utlysning inleds. Information om de särskilda mål som är lediga att sökas för varje fond och om åtgärderna enligt dem finns i fondens genomförandeplan, som finns i materialbanken på webbplatsen.

Läs mer om höstens ansökningar

Över 50 miljoner euro i understöd vid ansökan om unionsåtgärder inom ramen för ISF-fonden

Finansiering av unionens åtgärder söks direkt från kommissionen genom de utlysningar och det ansökningssystem som kommissionen ordnar.

ISF call for proposals on Organised Crime (ISF-2023-TF2-AG-OC)
•    Allmänt mål för ansökan: bekämpning av organiserad brottslighet
•    Belopp för EU-finansiering som kan sökas: 20 miljoner euro
•    EU-finansieringens andel: 90% av projektets totala kostnader
•    Ansökningstid: 12.12.2023–12.3.2024
•    Mer information om ansökan och ansökningsmaterial finns på sökportalen: Funding & Tenders (europa.eu) 

ISF call for proposals to support security and protection of public spaces (ISF-2024-TF2-AG-PROTECT)
•    Allmänt mål för ansökan: skydd av offentliga platser (inklusive skydd av religiösa utrymmen, skydd mot CBRN-hot, drönare och missbruk av skjutvapen, skydd mot sprängämneshot genom hundar som upptäcker dem)
•    Belopp för EU-finansiering som kan sökas: 30 miljoner euro, varav 5 miljoner euro har reserverats för målet att skydda judiska gårdar
•    EU-finansieringens andel: 90% av projektets totala kostnader
•    Ansökningstid: 8.2–4.4.2024
•    Mer information om ansökan och ansökningsmaterial finns på sökportalen: Funding & Tenders (europa.eu)

Läs mer på vår webbplats

Lättnader i hantering av mervärdesskatt för ämbetsverk och institut

Behandlingen av mervärdesskatten vid statliga ämbetsverk och inrättningar i projekt och åtgärder som finansieras med medel ur EU:s fonder inom området för inrikes frågor har förändrats.

Läs nyheten på vår webbplats

Inom UMPIO-projektet utvecklas interoperabilitet mellan gräns- och viseringspolitiken

Utrikesministeriets UMPIO-projekt får ca 1,8 miljoner euro i understöd från BMVI-finansieringsinstrumentet. Målet med projektet är att åstadkomma en detektor för multipla identiteter som kontrollerar om det finns personer med samma personuppgifter, biometriska uppgifter eller resehandlingsuppgifter i andra Europeiska unionens informationssystem.

Läs nyheten på utrikesministeriets webbplats

Vårens ansökningsutbildningar börjar i februari 

Vi kommer att ordna utbildning och frågestunder för sökande. I utbildningarna ger vi de sökande anvisningar om ansökningsprocessen och utarbetandet av ansökningar. Under frågestunderna kan du ställa frågor direkt till en företrädare för den förvaltande myndigheten och lära dig av frågor som andra sökande ställer. Ansökningsutbildningar ordnas i finska.

  • Vilka ändamål kan jag ansöka om finansiering för vårens BMVI-utlysning? den 27 februari kl. 10-11
  • Vilka ändamål kan jag ansöka om finansiering för vid vårens ISF-utlysning? den 1 mars kl. 10–12
  • Vilka ändamål kan jag ansöka om finansiering för vid vårens AMIF-utlysning (inklusive verifiering av målgruppen)? den 6 mars kl. 10–12
  • Hur utarbetar jag en framgångsrik projektansökan? den 8 mars kl. 10–12
  • Resultatmål och indikatorer för projekt den 11 mars kl. 10–12
  • Hur utarbetar jag en kostnadskalkyl för ett projekt? – Del 1: stödberättigande kostnader och kostnadsmodeller den 12 mars kl. 10–12
  • Hur utarbetar jag en kostnadskalkyl för ett projekt? – Del 2: projektets lönekostnader den 14 mars kl. 10–12
  • Handledning i användning av EUSA2-systemet den 19 mars kl. 10–12
  • Frågestund för sökande I den 21 mars kl. 10–11
  • Frågestund för sökande II den 25 mars kl. 10–11

Mer information om utbildningar (på finska)

Frågestund för rapporterande projekt

Tisdag den 6 februari kl. 10-11
Ska du rapportera i februari eller mars? Kom till linjerna och fråga om frågor som gäller rapporteringen. Frågestunden innehåller ingen egentlig utbildningsdel, utan du kan ställa frågor om rapporteringen till företrädarna för den förvaltande myndigheten för fonderna och lära dig av andra understödstagares frågor.

Frågestunden ordnas via Teams. Evenemanget är på finska. Anmäl dig till frågestunden senast den 2 februari kl. 12.

Anmäl dig till frågestunden (på finska, länk till Webpropol-blanketten)
 

ISF-fonden deltar i det riksomfattande säkerhetsevenemanget 2024 

Nästa riksomfattande säkerhetsincident hålls i Rovaniemi 22–23 maj 2024.

Boka tid i din kalender. Mer information om evenemanget publiceras närmare tidpunkten på TUOVI:s webbplats.

Läs mer på TUOVI-portalen

Ännu inte prenumerant på nyhetsbrevet? Prenumerera nyhetsbrevet här.