Hoppa till innehåll
Nyheter

TASE-projekt som medfinansieras av AMIF ökar informationen om jämställdhet och sexuella rättigheter

Utgivningsdatum 28.5.2024 10.00
Nyhet
Kuvituskuva.
Kuvassa TASE-hankkeen vastuuasiantuntija Mina Zandkarimi ja asiantuntija Pilvi Aro-Marques.

Befolkningsförbundets projekt jämställdhet och kännedom om sexuella rättigheter för invandrare och yrkesutbildade personer inom integration (TASE) främjar integrationen av invandrare och deras tillgång till information om de sexuella rättigheterna.

I projektet stöds dessutom yrkesutbildade personer och integrationsmyndigheter i frågor som gäller sexuella rättigheter och jämlikhet. Projektet genomförs med stöd av EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond. Projektets EU-medfinansiering är 318 825 euro och projektet pågår den 1 april 2023–31 mars 2026.

Våren 2024 utbildade TASE över 100 yrkesutbildade personer i välfärdsområdena och kommunerna att ta upp jämställdhet och sexuella rättigheter med de kunder som flyttat till landet. I projektet utvecklas en modell för att ta upp jämställdhet och sexuella rättigheter till diskussion för att användas i integrationsutbildningar. Undervisningsmaterialet produceras tillsammans med lärarna i integrationsutbildningen vid Tammerfors vuxenutbildningscentral.

I projektet samarbetar man också med flyktinghjälpen och Utbildningsstyrelsen för att reformera innehållet i samhällsorienteringen på det egna språket, i synnerhet när det gäller jämställdhet och sexuella rättigheter. TASE utbildar handledare på det egna språket och stöder samarbetsorganisationerna i ordnandet av diskussionsgrupper.

Texten har skrivits av Mina Zandkarimi, ansvarig sakkunnig vid Befolkningsförbundet, och den har ursprungligen publicerats i Befolkningsförbundets nyhetsbrev om möten den 14 maj 2024.