Hoppa till innehåll
Nyheter

Grattis på Europadagen!

Utgivningsdatum 8.5.2024 16.00
Nyhet

Europadagen är Europeiska dagen för fred och enhet, som firas 9.5 varje år. EU-medlemskapet syns dagligen i varje medborgares vardag. EU finansierar också många olika projekt som har omfattande samhälleliga konsekvenser också på finländsk nivå.

Visste du till exempel att:

  • Resultatet av EU-finansierade projekt har bland annat skapat en grund för polisens förebyggande exit-verksamhet, integration-evenemanget, utbildning i skydd av anmälare och webbutbildningsmaterial om samhällsorientering för dem som integrerar sig
  • Med EU-finansiering upprätthålls viktig säkerhetsinfrastruktur och möjliggörs bl.a. kontinuerligt underhåll av gränskontrollutrustning på Helsingfors-Vanda flygplats.
  • I EU-finansierade projekt bedrivs ett nära internationellt samarbete. Fördelarna har identifierats bland annat inom brottsbekämpningen.
  • Tjänsterna för unga utvecklas med EU-finansiering. Till exempel mentalvårdstjänster och förebyggande verksamhet för att bekämpa ungdomsbrottslighet och ungas gängbildning förebyggs med EU-finansiering
  • Med EU-finansiering kan man snabbt svara på aktuella säkerhetsutmaningar: till exempel utredningen av gasledningen Balticconnector, som skadades i höstas, har finansierats med EU-finansiering.

Bekanta ddig med EU-finansierade projekt på sidan verksamhet och resultat.

Ytterligare information:

[email protected]