Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) ansökan hösten 2022

Höstens ansökningsomgång för asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) ordnas 3.10.–1.11.2022. 

Information om de särskilda målen och relaterade åtgärderna som är öppna för ansökan finns i fondens genomförandeplan. Genomförandeplanen hittar du i materialbanken (på finska).

Beloppet av det understöd som kan sökas publiceras när ansökningsomgången närmar sig.

Ansökningsanmälan innehåller närmare information om ansökan och publiceras på denna sida senast när ansökan inleds.