Fonden för inre säkerhet (ISF) ansökan våren 2023

På denna sida finns preliminär information om ansökningsomgången för Fonden för inre säkerhet (ISF) våren 2023. Sidan uppdateras regelbundet och de slutgiltiga uppgifterna om ansökan finns på denna sida då ansökningsomgången inleds.  

När är ansökningsomgången öppen?

Ansökningsomgången ordnas den 2-5 maj 2023.

Vilket geografiskt område gäller ansökan?

Ansökan är riksomfattande.

Vilka särskilda mål omfattar ansökan?

En uppdatering av fondens genomförandeplan pågår, den uppdaterade genomförandeplanen publiceras inom kort i materialbanken. 

Alla åtgärder inom ramen för de särskilda målen är inte med i ansökningsomgången våren 2023.

I ansökningsomgången kan understöd sökas för åtgärder inom ramen för det särskilda målet 3: 

  • Genomförandeåtgärd 3 D Uppdatering av utrustning, utbildningsredskap och annan säkerhetsinfrastruktur
  • Operativt stöd

Vem kan ansöka?

Understöd kan i denna ansökningsomgång sökas av offentligrättsliga samfund såsom myndigheter. I fondens genomförandeplan finns närmare uppgifter om vem som kan ansöka när det gäller respektive åtgärd. Genomförandeplanen finns i materialbanken.   

Totalbeloppet understöd som kan sökas

Under programperioden 2021–2027 uppgår finansieringsinstrumentets sammanlagda finansieringsandel till cirka 36,6 miljoner euro. Beloppet av understöd som kan sökas i denna ansökningsomgång meddelas inom kort.