Information om fonderna och utlysningar

Ansökan våren 2023 om finansiering ur EU:s fonder för inrikes frågor har börjat

Den 2 maj 2023 öppnas inrikesministeriets utlysning av finansiering ur asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och fonden för inre säkerhet (ISF). Det utlyses understöd för sammanlagt 14,5 miljoner euro. Ansökningstiden går ut den 31 maj 2023.

Ur AMIF-fonden kan understöd sökas till ett belopp av totalt cirka 8,8 miljoner euro. Finansiering kan sökas för fondens mål 1, 2 och 3 som gäller utvecklingen av det gemensamma europeiska asylsystemet, främjandet av en smidig laglig invandring, integration och inkludering av tredjelandsmedborgare, bekämpningen av olaglig migration och utvecklingen av fungerande system för återvändande.

Ur ISF-fonden utlyses understöd för cirka 5,7 miljoner euro för projekt som uppfyller mål 3 för fonden.  Detta mål gäller att stärka den nationella beredskapen för att förebygga och bekämpa brottslighet. Stödet kan sökas för anskaffning av till exempel materiel, redskap, utrustning och för annan säkerhetsinfrastruktur.  

Läs mer om AMIF och ISF utlysningar

Du har fortfarande tid att gå med i utbildningarna!

Anmälningen till utbildningarna och frågetimmarna pågår. Dom är riktade till organisationer som planerar att söka understöd från AMIF- eller ISF- fonden. Utbildningar ordnas på finska men det finns en utbildning på svenska också.

Läs mer och anmäla dig till utbildning

Läs mer om AMIF- och ISF-fondernas genomförandeplaner för 2023–2024

Genomförandeplaner för asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och fonden för inre säkerhet (ISF) för åren 2023–2024 har publicerats. Det har inte gjorts stora ändringar i planerna, men de har uppdaterats i och med att genomförandet framskridit.

Genomförandeplanen är ett viktigt dokument för den som planerar att söka finansiering för projekt eller verksamhet. 

Läs mer om AMIF- och ISF-fondens genomförandeplaner

Den nya versionen av ärendehanterings- och behandlingssystemet EUSA2 används nu – anmäl dig till informationsmöte!

Den nya versionen av systemet EUSA2 har tagits i bruk den 2 maj 2023. EUSA2 är ett helt nytt och omfattande ärendehanterings- och behandlingssystem för såväl sökande och projekt som förvaltningsmyndigheten.

Vi ordnar två informationsmöten med samma innehåll om EUSA2-systemet den 17 maj och 25 maj. Mötena är öppna för alla. Mötena ordnas på Teams och hålls på finska.

Läs mer och anmäl dig till informationsmöte

Har du en fråga till förvaltningsmyndigheten? Så här kontaktar du oss

Projekten, de sökande som lämnat in en ansökan och förvaltningsmyndigheten håller kontakt med varandra i EUSA2-systemet. De övriga sökandena skickar sina meddelanden till fondernas gemensamma e-postadress.

Läs mer och lär dig hur du skickar ett meddelande i systemet

Nya projekt och verksamhet

Inrikesministeriet beviljar 10,4 miljoner euro EU-finansiering för utveckling av asylsystemet, främjande av integration och stöd till åtgärder för återvändande

Inrikesministeriet har beviljat sammanlagt 10,4 miljoner euro EU-finansiering ur asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) till 17 projekt och operativ verksamhet i utlysningen hösten 2022.

Läs mer om AMIF-fondens nya projekt och verksamhet

EU-finansiering på 11,5 miljoner euro för att förebygga och bekämpa gränsöverskridande brottslighet

Inrikesministeriet har beviljat åtta olika projekt och den operativa verksamheten EU-finansiering på sammanlagt cirka 11,5 miljoner euro ur fonden för inre säkerhet.

Läs mer om ISF-fondens nya projekt och verksamhet

18,9 miljoner euro i EU-finansiering för att förbättra gränssäkerheten och stödja viseringspolitiken

Inrikesministeriet har beviljat sammanlagt 18,9 miljoner euro i EU-finansiering ur instrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI) till fyra projekt i utlysningen hösten 2022.

Med finansieringen stöder man gränssäkerheten genom att utveckla Gränsbevakningsväsendets övervakningsförmåga samt den gemensamma viseringspolitiken genom att utveckla informationssystemen och viseringsprocessen.

Läs mer om BMVI-fondens nya projekt

Aktuellt

EU-fonderna syns på Europadagen – välkommen till Ode 9.5.

EU-fonder deltar i Europadagen i centrumbibliotek Ode den 9 maj.

Men vad gör man konkret med finansieringen? På Europadagen får du svar på denna fråga när fem intressanta projekt berättar vad de har åstadkommit med hjälp av EU-finansiering.

Kom alltså och fira Europadagen med oss till Ode tisdagen den 9 maj 2023 kl. 9! De projekt som finansieras med EU-finansiering kommer fram kl. 15.30–16.00.

Läs mer om Europadagen på evenemangets webbplats

 

Ännu inte prenumerant på nyhetsbrevet? Prenumerera nyhetsbrevet här