Information om fonderna och utlysningar

Höstens ansökningsomgång inleds i september

Ansökningsomgångarna för EU:s fonder inom området för inrikes frågor hösten 2023 inleds i september. Ansökningstiden för instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik (BMVI) är 1.9–31 oktober 2023. Höstens ansökningsomgångar för asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och fonden för inre säkerhet (ISF) är öppna 29.9–31 oktober 2023.

Information om de särskilda mål som är lediga att sökas för varje fond och om åtgärderna enligt dem finns i fondens genomförandeplan, som finns i materialbanken på webbplatsen. Alla åtgärder som ingår i fondernas program är inte öppna för ansökningsomgångar. Verkställighetsplanerna finns i materialbanken.

Höstens ansökningsomgångar och frågestund som hjälp vid beredningen

Vi ordnar utbildning och frågestund för sökandena hösten 2023. Vid utbildningarna handleder vi sökandena i frågor som gäller ansökningsprocessen och beredningen av ansökan. Under frågestunden kan du ställa frågor direkt till förvaltningsmyndighetens representant och lära dig av andra sökandes frågor. Närmare information om utbildningarna publiceras på sidan händelser på vår webbplats närmare tidpunkten. Utbildningarna ordnas på en distans. 

Läs mer om höstens ansökningar

Totalt ansöktes av mer än 22 miljoner euro i EU-finansiering från AMIF- och ISF-fonderna

Den tredje ansökningsomgången under programperioden 2021–2027 för EU:s fonder för inrikes frågor gick ut den 31 maj 2023. Fondernas förvaltande myndighet inrikesministeriet tog emot sammanlagt 35 ansökningar. Totalt ansöktes av mer än 22 miljoner euro i EU-finansiering.

Till asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) lämnades in 22 ansökningar, och den EU-finansiering som ansöks uppgår sammanlagt till cirka 9,8 miljoner euro. Det fanns cirka 8,8 miljoner euro att söka i understöd. Till fonden för inre säkerhet (ISF) lämnades in 13 ansökningar, och den EU-finansiering som ansöks uppgår sammanlagt till cirka 12,3 miljoner euro. Det fanns cirka 5,7 miljoner euro att söka i understöd. Av detta belopp är det operativa stödets andel 690 000 euro.

Inrikesministeriet har inlett handläggningen av ansökningarna. Ansökningarna handläggs och understödsbesluten utarbetas i EU:s inrikesfonders ärendehanterings- och behandlingssystem EUSA2. Avsikten är att understödsbesluten ska utarbetas senast den 20 september 2023. Projekten och det operativa stödets verksamhet som beviljas finansiering ska inledas senast den 1 januari 2024.

Läs mer om inkomna ansökningarna

Förvaltningshandboken har uppdaterats

Anvisningarna om förvaltningen av fonderna för inrikes frågor finns samlade i en förvaltningshandbok. Vi har uppdaterat anvisningarna den 6.6.2023. Bekanta dig noggrant med uppdateringarna.

Läs mer och bekanta dig med uppdateringarna

Höstens förvaltningsutbildningar

EU:s fonder inom området för inrikes frågor ordnar på hösten utbildningar i projektförvaltning och rapportering för projekt under programperioden 2021–2027. Lägg till utbildningar i kalendern före sommarlovet. Evenemangen är på finska.

  • Frågestund för rapporterande projekt, onsdag den 9 augusti 2023 kl. 12.00–13.00
  • Grundutbildning i öppen projektförvaltning, tisdag 22.8 kl. 9.00–11.00
  • Rapporteringsutbildning, onsdag den 6 september 2023 kl. 12.00–14.00

Mer information om utbildningar (på finska)

Kort sagt

Beställ nyhetsbrev från kommissionens sektion för inrikes frågor

I ett nyhetsbrev från kommissionens generaldirektorat för inrikes frågor finns aktuell information om EU-fonderna för migration, gränsförvaltning, inre säkerhet och inrikes frågor. Nyhetsbrevet är på engelska.

Beställ nyhetsbrev (Länk till den externa webbplatsen)

Årets tävling i brottsförebyggande arbete inleds

I år är temat för den nationella tävlingen i brottsförebyggande arbete att förebygga arbetsrelaterad och annan människohandel. I tävlingen i brottsförebyggande 2023 efterlyses god praxis för att förebygga människohandel som sker i arbetet eller i andra sammanhang eller därmed jämförbart utnyttjande. Tävlingsbidragen kan också anknyta till att stödja personer som fallit offer för människohandel. 
Tävlingsbidragen ska ha inkommit till justitieministeriet senast den 25 augusti. Det vinnande projektet representerar Finland i den europeiska tävlingen i brottsförebyggande arbete (ECPA). 

Läs mer information om tävlingen (Länk till den externa webbplatsen)

Ännu inte prenumerant på nyhetsbrevet? Prenumerera nyhetsbrevet här